Ο πόλεμος κατά των Γερμανών εν τη Κεντρική Μακεδονία. 1941 by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1948 . 184 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ανατολική Θράκη: by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 156+15χάρτ.; , Οι χάρτες βρίσκονται εκτός κειμένου σε άλλο τόμο Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτης της Ανατολικής Θράκης μετά της περιοχής των στενών : Κλίμαξ 1: by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 1 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτης κλιματολογικός της Βαλκανικής χερσονήσου : Κλίμαξ 1: by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 2 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωλογικός χάρτης Ανατολικής Θράκης : Κλίμαξ 1: by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 3 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογικοί χάρται της Ανατολικής Θράκης by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 4 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημοτεχνικόν σχεδιάγραμμα της Ανατολικής Θράκης : Κλίμαξ 1: by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 5 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδιάγραμμα του στενού του Ελλησπόντου : Κλίμαξ 1: 250000 by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 6 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδιάγραμμα των στενών του Βοσπόρου : Κλίμαξ 1: 200000 by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 7 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάρτης της Κωνσταντινουπόλεως μετά των περιχώρων : Κλίμαξ 1: 50000 by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 9 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδιάγραμμα εσωτερικής ζώνης των στενών των Δαρδανελλίων : Κλίμαξ 1: 50000 by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 10 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδιάγραμμα της περιοχής του Κουμ Καλέ : Κλίμαξ 1: 20000 by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 11 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδιάγραμμα των αεροπορικών συγκοινωνιών της Ευρώπης : Κλίμαξ 1: by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 12 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδιάγραμμα της περιοχής Κριθιάς-Ακρωτηρίου της Έλλης : Κλίμαξ 1: by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 13 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδιάγραμμα των πόρων του κάτω Έβρου : Κλίμαξ 1: 200000 by Καράσσος, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1929 . 1 σ. , Ο χάρτης συνοδεύει το βιβλίο "Η Ανατολική Θράκη : στρατιωτική γεωγραφία" με τον ταξινομικό αριθμό Χ-244-54, χάρτης Νο 14 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha