Χημεία και Λέσβος. Το Δημαρχικόν Χημείον Μυτιλήνης και βιβλιογραφία Λέσβου. Φωτοτυπική ανατύπωση by Στεφανίδης, Μιχαήλ Κ. Publication: Χ.τ.: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1994 . κδ'+32+xii σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοθήκη Αλέξανδρου Θ. Μπενάκη: by Καράς, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1978 . ιδ+117+(10) σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γερμανικές επιδράσεις στη σκέψη των χρόνων της Νεοελληνικής Αναγένησης. Στέφανος Δούγκας ή περί Φυσικής Φιλοσοφίας by Καράς, Γιάννης Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 1993 . 274 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τετράδια Εργασίας Νο 9: by Καράς, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1987 . 308 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά έντυπα της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας. by Καράς, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1989 . λθ΄+455 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των επιστημών. Νεοελληνική βιβλιογραφία. by Καράς, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1997 . 61 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά έντυπα του Πρωτάτου και της Αθωνιάδος. by Καράς, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1984 . λστ'+121 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο. by Iorga, Ν. Publication: Αθήνα: Gutenberg, 1985 . 287 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βαλκανική διάσταση της Επανάστασης του 1821: by Todorov, Nikolaj Publication: Αθήνα: Gutenberg, 1982 . 332 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha