Οι διδάσκαλοί και καθηγηταί μου by Καπνούκαγιας, Χρίστος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 97 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Τεύχος Α΄: (Υπότιτλος) Οι διδάσκαλοί μου του δημοτικού σχολείου Σιατίστης (Χώρας). 1975, σ.1-105. Τεύχος Β΄. (Υπότιτλος) Οι καθηγηταί μου του Τραπαντζείου Γυμνασίου Σιατίστης. 1976, σ.104-224. Τεύχος Γ΄. (Υπότιτλος) Οι καθηγηταί μου των Πανεπιστημίων Αθηνών (της Ελλάδος) και Λιψίας και Βερολίνου (της Γερμανίας). 1977, σ.225-354. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μια σκιαγραφία της Σιατίστης / by Καπνούκαγιας, Χρίστος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1925 . 10 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1925), σ.52-61 Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πολιτισμός της Σιάτιστας / by Καπνούκαγιας, Χρίστος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1959 . 11 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1959) σ.113-124 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αυτοβιογραφία του Παναγιώτου Παππαναούμ / by Καπνούκαγιας, Χρίστος Κ. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1933 . 7 σ. : , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1933) σ.193-199 Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha