Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης: by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1998 . 4 τ.: , Τόμ.Α΄: Τουρκοκρατία. Τόμ.Β΄: 1912-1923. Τόμ.Γ΄: 1923-1941. Τόμ.Δ΄: 1941-1967/ Τόμος Δ΄: Από τον πόλεμο στη διδακτορία. 1941-1967. 2008, σ. 624. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μυστικός τύπος της εθνικής αντιστάσεως στη Βόρεια Ελλάδα: by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2006 . 143 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αλέξανδρος, 2006 . 543 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφημεριδογραφία [και περιοδικά] της Μακεδονίας και Θράκης : κατάλογοι των εντύπων που εκδόθηκαν: by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2006 . 421 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τύπος στους Βαλκανικούς πολέμους / by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 282-289. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τύπος της Μακεδονίας και της Θράκης. by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2005 . 4 σ. , Τόμος "Ο ελληνικός τύπος 1784 έως σήμερα", σ. 304-307 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμφύλιες διαμάχες στον μυστικό Τύπο της Θεσσαλονίκης / by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, 2009 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Εθνική Αντίσταση 1941-1944. Ο παράνομος τύπος στη Βόρεια Ελλάδα", σ. 126-137. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
110 χρόνια ελληνικών εφημερίδων στη Θεσσαλονίκη: by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Αθήνα: Διαβάζω, 1985 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Διαβάζω", 128 (9.10.1985) 53-58. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος διασωζομένων εφημερίδων της Θεσσαλονίκης [Χειρόγραφος κατάλογος] by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Χ.τ.: χ.ε., . [153] σ. , Άδετο. Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ξενόγλωσσες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης / by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1992 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θεσσαλονίκη", 3 (1992) 153-168. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγώνες για την ελευθεροτυπία και η επανάσταση των Νεοτούρκων / by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1992 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1992), σ.129-134 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μυστικός τύπος της κατοχής στη Θεσσαλονίκη / by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1990 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1990), σ.165-171 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταπολεμικές και νεότερες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης / by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2008 . 20 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη", 7 (2008) 383-402 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης: Συμβολή στην ιστορία του Τύπου. Τόμος Γ΄ 1923-1941 / by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 663: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γρηγόριος Ζαλύκης και το "Ελληνόγλωσσον" ξενοδοχείον / by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1958 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1958) σ.317-320 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αθανάσιος Χριστόπουλος και το φιλολογικό έργο του / by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1960 . 4 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1960) σ.311-314 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρώτη εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Η τουρκο-ελληνο-εβραιο-βουλγαρική "Θεσσαλονίκη" / by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ.431-444. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη τις μέρες της χολέρας: Η μεγάλη επιδημία που έπληξε την πόλη και τα γεγονότα του έτους 1911 / by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1995 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Θεσσαλονίκη: Τουρκοκρατία & μεσοπόλεμος", σ. 259-272. Πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφ. "Ελληνικός Βορράς", 19.4.1992, σ. 20 και 3-5-1992. σ. 23. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha