Η παλαιολόγεια ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη. by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Θεσσαλονίκης, 1985 . 78 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το art nouveau στην αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 . 36 σ.: , Τόμος "Αρμός: τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο", τόμ.ΙΙ, σ. 845-881. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκονικά γλυπτά από τον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 17 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 1980, Τόμος Β΄. Ανακοινώσεις", σ. 225-240. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζωγραφική διακόσμηση σε κτίρια της Θεσσαλονίκης μετά το 1912 / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 32 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 639-670. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ταξίδι του Louis-Francois-Sebastien Fauvel στη Μακεδονία: by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 . 18 σ. , Τόμος "Πόλεως λόγος : τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.σ. Λαγόπουλο", σσ. 361-378 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάγλυφη πλάκα σαρκοφάγου από τη Θεσσαλονίκη στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 18 σ.: , Τόμος: "Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη", σ. 90-109. | Βλ. και Ι-14-121. Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Νέα στοιχεία από την μεσοβυζαντινή φάση του καθολικού της Μονής Εικοσιφοινίσσης. by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, 1971 . 24 σ.: , Τόμος 5 (1971) 125-148 | Στις σ.147-148 υπάρχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο κιονόκρανα της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης. by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 1973 . 16+(4) σ.: , "Επιστημονική Επετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής" Τόμος ΣΤ' (1973) 67-80 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1979 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: " Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση: Τόμος Α'", σ. 33-46 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Βλ. και V-144-44 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Η έκθεση του Γάλλου καλλιτέχνη Emile Gerlach εξαιρετικού ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για τη Θεσσαλονίκη] / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Αθήνα: Αρχαιολογία, 1982 . 3 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αρχαιολογία", 5 (Νοέμ. 1982) 90-92. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνέδρια: by Φώτου, Έφη Publication: Αθήνα: Αρχαιολογία: Τριμηνιαίο περιοδικό, 1981 . 12 σ.: , Παρουσίαση συνεδρίων. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το "Νεοβυζαντινό" στυλ : προϋποθέσεις για την εμφάνιση και διάδοσή του / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983 . 13 σ.: , Ανάτυπο από το "Πανελλήνιο Συνέδριο : Νεοκλασική Πόλη & Αρχιτεκτονική", 313-326 24x17 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τέχνη στα χρόνια του "πολέμου των χαρακωμάτων" : by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2016 . 112 σ. : 24x17 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στον τρόπο διαμόρφωσης των διακοσμητικών θεμάτων στα μεσοβυζαντινά ψηφιδωτά / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1987 . 21 σ.+(6) πίν. , Δημοσιευμένο στο: "Αμητός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο", τόμ.Ι, σ. 363-383+(6) πίν. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί βιβλιοθηκών : οι μεγάλες βιβλιοθήκες από την Αλεξάνδρεια στο Παρίσι : by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2001 . 14 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.5(2001) σ.119-132 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη μετά την άλωση (1430-1912) / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Αθήνα : χ.ε., 1983 . 5 σ. : , Δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογία",τχ.7(1983) 48-52 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη στον 11ο και 12ο αιώνα:   Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2021 . 240 σ.; 24x17 εκ. Date:2021 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη κατά τον 11ο αιώνα. Αρχιτεκτονική και τέχνη / by Καμπούρη-Βαμβούκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2021 . 23 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα Πρακτικά: "Η Θεσσαλονίκη στον 11ο και 12ο αιώνα: Πρακτικά Στρογγυλής Τραπέζης στον 23ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών. Βελιγράδι, 22-27 Αυγούστου 2016", σ. 147-169. Date:2021 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha