Η αισθητική του χώρου της ελληνικής εκκλησίας στο μεσαίωνα. by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1946 . 119+(5) σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γιαννούλης Χαλεπάς: by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1972 . 91+(193) σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικόλας Γύζης: by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1980 . (42) σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες ζωγράφοι στην Εθνική Πινακοθήκη (μια επιλογή) by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1984 . 218 σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφικαί έρευναι εν τω εν Θεσσαλονίκη ναώ της Αγ. Σοφίας / by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1939 . 9 σ.: , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1938) 67-75 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πεσσοί της ΠτολεμαΪδος / by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Αθήνα χ.ε., 1938 . 31 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογική Εφημερίς", (1938), σ.70-101 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφικαί έρευναι εις τον εν Θεσσαλονίκη ναόν της Αγίας Σοφίας / by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1937 . 7 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1936) 111-118 Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφικαί έρευναι εν τω εν Θεσσαλονίκη ναώ της Αγίας Σοφίας / by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1939 . 9 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1938) 67-75 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφαί εν τω εν Θεσσαλονίκη ναώ της Αγίας Σοφίας / by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1940 . 11 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1939) 73-84 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή εν τω εν Θεσσαλονίκη ναώ της Αγίας Σοφίας / by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1941 . 3 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1940) 23-25 Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφαί εν τω εν Θεσσαλονίκη ναώ της Αγίας Σοφίας / by Καλλιγάς, Μαρίνος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1947 . 10 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1941-44) 42-52 Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha