Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ: by Καλλίνικος, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1921 . ιγ΄+726+10 σ.: , Υπάρχει και η 2η έκδοση, Αθήνα: Έκθεσις Χριστιανικού Βιβλίου, 1958, σ. 624. Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Γεωργίου Θεμελή Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παροιμίαι Σολομώντος. by Σολομών, Βασιλεύς των Εβραίων Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1932 . 223 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφραγίδα « Εκκλησιαστικός Φάρος 1908-1932 Πάνταινος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Δά.και μυρσίναι: by Καλλίνικος, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1937 . 176 σ.: , Περιέχει σφραγίδες «Παρθεναγωγεία Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha