1. Η δικαιοσύνη ως παράγων αναγεννήσεως. Τα ιδεώδη οδηγός της πορείας του έθνους: by Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1959 . (1)+24 σ. , Πολυγραφημένο. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφώνησις προς τα μέλη του 48ου συνεδρίου της Διεθνούς Φιλολογικής και Καλλιτεχνικής Ενώσεως=Allocution adressée aux congressistes du 48éme Congrés de Association littéraire et Artistique Internationale. by Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1959 . 19 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κέννεντυ by Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1965 . 31 σ.: Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι κατευθύνσεις των νέων: by Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Καταστήματα "Θέμις", 1932 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βάθρον της κοινωνίας τα ιδεώδη by Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Σωφρονιστική Επιθεώρηση, 1959 . 18 σ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αριστοτελική "Μεσότης" και το "Κέντρο" / by Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1987 . 171 σ. ; , Περιέχει αφιέρωση του συγγραφέα. 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha