Τα λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης: 1676-1808 / by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 1951 . ιστ΄+159+(8) 24x17 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Σημειώματα ιστορικά (εκ της Δυτ. Μακεδονίας). by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Πτολεμαίδα: Επαρχιακή Φωνή, 1939 . 2 χ.α.+70+2 χ.α. σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γραπτά μνημεία από τη Δυτ. Μακεδονία χρόνων τουρκοκρατίας: by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Πτολεμαΐδα: Επαρχιακή Φωνή, 1940 . 90 σ.: 21x14 εκ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ο βίος της κοινότητος Βλάτσης επί τουρκοκρατίας: by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 539 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αι συντεχνίαι της Κοζάνης: by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1958 . ε΄+98+(6) σ.: Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρίσιος Μεγδάνης: by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Κοζάνη: Εκκλησιαστικαί εκδόσεις εθνικής εκατονπεντηκονταετηρίδος, 1971 . 77 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο βαρώνος Κωνσταντίνος Δ.Βέλιος 1772-1838: by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 79 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ο κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686 - ) / by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 152+xvii σ. ; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αι συντεχνίαι και η εκκλησία επί τουρκοκρατίας by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Αθήνα: Εκκλησιαστικαί εκδόσεις εθνικής εκατονπεντηκονταετηρίδος, 1973 . 181 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόσπασμα διδαχής Κοσμά του Αιτωλού. by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1965 . 18+(3) σ.: Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέσσαρες οικισμοί περί την Σιάτισταν αι συντροφίαι των εις πραγματείας 1688-1700. by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1972 . 18 σ. , To 2o αντίτυπό αποσυρμένο Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την μελέτην του Θέματος των Βαλλαάδων / by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 52 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΖ΄ (1977) 315-366 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολεία και διδάξαντες εις το Ζιουπάνι και τα πέριξ / by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 11 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΒ΄(1982) 329-339 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρίσιος Μεγδάνης: by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Κοζάνη: Οικοδομή: Εκκλησιαστική Επετηρίς, 1964 . 28 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Αγιάννης στο Μπλάτσι της Κοζάνης / by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1930 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1930), σ.151-156 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γέννηση και τα βαφτίσια : λαογραφικά Μπλάτσι / by Καλινδέρης, Μιχαήλ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1931 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1931), σ.253-258 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha