Διονυσιακά: by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Αθήνα: χ.ε., 1963 . χχ+246+1χάρτης: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακομακεδονικά δρώμενα: by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 7 σ. , Τόμος "Α' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειολαδικού χώρου (Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη)", σσ. 71-77 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά δρώμενα στην ύστατη ώρα by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 13 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 113-126 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έθιμα αγροτικής μαγείας σε ελληνικά θρακοχώρια by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 8 σ. , Τόμος "Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 291-299 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική λαογραφία σε σχέση με την εθνολογία και την ανθρωπολογία / by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 18 σ. , Τόμος: "Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ. 55-73. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θάνατος-Ανάστασις: by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1965 . 47 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Death and resurrection from the modern greek popular worship by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1965 . 46 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Θάνατος-Ανάστασις Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαικά δρώμενα ευετηρίας by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1952 . 13 σ.: , Τόμος 27 (1952) 216-228 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακομακεδονικά δρώμενα: by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1975 . 7 σ. , Τόμος Α' Συμπόσιο Λαογραφίας, 71-77 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dromena champetres le Leidinos: by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Le Hellenisme Contemporain: Revue bimestrielle, 1956 . 29 σ.: , Τόμος Χ (1956) 188-212 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La colonne miraculeuse de saint Jean / by Κακούρη, Κατερίνα Publication: Αθήνα : χ.ε., 1950 . 15 σ. ; , Ανάτυπο από το "Hellénisme Contemporain", (1950) 24x17 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha