Κοινωνιολογικές παρατηρήσεις πάνω στην επαρχιακή λογοτεχνία / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Δράμα: Δήμος Δράμας, 1992 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Η Δράμα και η περιοχή της: Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Δράμα, 24-25 Νοεμβρίου 1989", σ. 395-398 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα και το πνευματικό κλίμα της Θεσσαλονίκης / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Αθήνα: Διαβάζω, 1985 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Διαβάζω", 128 (9.10.1985) 22-30. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νεώτερη ποίηση στη Θεσσαλονίκη. by Καζαντζής, Τόλης Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 6 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 346-391 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Νέα Εστία", Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 392-406. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματική και πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης μετά το 1912. by Καζαντζής, Τόλης Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 13 σ.: , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 480-492 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα λογοτεχνικά περιοδικό της Θεσσαλονίκης. by Καζαντζής, Τόλης Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 5 σ.: , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 492-497 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική και καλλιτεχνική ζωή στη Μακεδονία από το 1850 ώς τις μέρες μας / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 64 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, Τόμ. Β΄, σ. 156-219. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης 1912-1983: by Καζαντζής, Τόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 290 σ.; 24x17 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα και το πνευματικό κλίμα της Θεσσαλονίκης / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 29 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης 1912-1983: Μελετήματα 1966-1991", σ. 9-37. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης ώς το 1930: (Μια πρώτη ανίχνευση) / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 29 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης 1912-1983: Μελετήματα 1966-1991", σ. 39-58. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολή Θεσσαλονίκης: Ένα διαιωνιζόμενο θέμα / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 25 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης 1912-1983: Μελετήματα 1966-1991", σ. 59-84. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης: (Σχέδιο μελέτης) / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 18 σ. , Η περιγραφή του άρθρου βασίζεται στο βιβλίο: "Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης 1912-1983: Μελετήματα 1966-1991", σ. 85-102. Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό: "Αντί", 324 (1986) 21-25. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι νέοι πεζογράφοι της Θεσσαλονίκης / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης 1912-1983: Μελετήματα 1966-1991", σ. 103-116. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Τύπος και τα λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 58 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Η πεζογραφία της Θεσσαλονίκης 1912-1983: Μελετήματα 1966-1991", σ. 117-174. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Intellectual and artistic life in Macedonia between 1850 and the present day / by Καζαντζής, Τόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 64 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Modern and contemporary Macedonia: History, economy, society, culture, Vol. II, σ. 156-219. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha