Η Μακεδονία κατά την τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν και τα εθνικά ημών δίκαια: by Κάκκαβος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1946 . 18 σ. , Απόσπασμα της ομιλίας δημοσιεύτηκε και στο βιβλίο ΧΙ-284-639. Τα πολλαπλά αντίτυπα αποσυρμένα Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα: by Κάκκαβος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 205 σ. , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα: by Κάκκαβος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 207 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία κατά την τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν και τα εθνικά ημών δίκαια: by Κάκκαβος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2004 . 7 σ. , Τόμος "Ανθολογία κειμένων περί του Μακεδονικού Αγώνος", σ. 13-19 | 1η έκδοση: Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 1945, σσ. [1-7] Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς ωργανώθη ο εν τω Βιλαετίω Θεσσαλονίκης ένοπλος Μακεδονικός αγών. by Κάκκαβος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 3 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αξία του Μακεδονικού Αγώνος ως απελευθερωτικού και τα μεγάλα αυτού εθνικά αποτελέσματα. by Κάκκαβος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 2 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέλεσις του ετησίου μνημοσύνου εν Θεσσαλονίκη εις τιμήν και μνήμην του πρωτομάρτυρος της ελευθερίας της Μακεδονίας Παύλου Μελά και των συν αυτώ μαρτυρησάντων Μακεδονομάχων κατά τον Μακεδονικόν αγώνα. by Κάκκαβος, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 4 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha