Αγιορειτική πολιτεία. by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Κούμενος, Ιωάννης, 1921 . 56 σ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου Σταυρακίου λόγος εις τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 53 σ. , Τόμος 1 (1940) 324-376 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ακάθιστος ΄Υμνος : διάλεξις / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1928 . 25 σ. , Τόμος ΙΒ (1928) 372-392 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εις το μνημόσυνον Καυταντζόγλου 29 Μαρτίου 1936 / / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. Ι. Κουμένου, 1936 . 15 σ. ; Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδιόγραφος διαθήκη του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 233-234 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμμα του Κυβερνήτου της Ελλάδος Καποδίστρια προς τους Μοναχούς του Αγίου Όρους: Τοις Προϊσταμένο[ι]ς της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής των Ιβήρων και άπασι τοις εν αυτή λοιποίς πατράσι, το οφειλόμενον σέβας απονέμω / by Καποδίστριας, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 235-236. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραίτησις του αγιωτάτου Μητροπολίτου Ηρακλείας Κυρού Θεοδώρου του Κριτόπουλου / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: [Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου], 1917 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ. 1 (1917) 350-351. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πράξις χειροτονίας Παϊσίου Λιγαρείδου Μητροπολίτου Γάζης / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.η΄ (1917) 385-388 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανανίου Επισκόπου Σινά επιστολή: "Τω Πανιερωτάτω και λογιωτάτω Μητροπολίτη της Θροφρουρήτου Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως κυρίω Νεοφύτω... / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 439-443 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθαίρεσις Παροναξίας Μακαρίου 1677 / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ια΄ (1917) 529-531. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μανουήλ του Παλαιολόγου: Προς τον υιόν του Ανδρόνικον Δεσπότην Θεσσαλονίκης / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΑ΄ (1917) 541-542 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄: Τω λογιωτάτω Χαρτοφύλακι κυρίω Νικηφόρω Ιβηρίτη / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΒ΄ (15 Σεπτ.1917) 589-590. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικά χρονικά. Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης. Η ταινία του αναθέματος by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΒ΄ (15 Σεπτ.1917) 591 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προς την Σ. Επιτροπήν των Απαιτήσεων κ.τ.λ. / by Διονύσιος Λαυριώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΓ΄ (1 Οκτ.1917) 605-608. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προς τους εν τω Αγίω Όρει Πανοσιωτάτους Καθηγουμένους και λοιπούς πατέρας. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος / by Καποδίστριας, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΣΤ΄-ΙΖ΄ (15 Νοεμ-1 Δεκ.1917) 751 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σιγίλλιον περί των Μονών Κολοβού Πολυγύρου και Λεοντίας / by Ασπαθής, Θεόδωρος του Μαγαχά Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΣΤ΄-ΙΖ΄ (15 Νοεμ-1 Δεκ.1917) 787-788 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μολυβδόπουλλον Οικουμενικού Πατριάρχου Ησαίου (1323-1334) / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΗ΄ (15 Δεκ.1917) 833-834 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha