Τέσσαρα ιστορικά έγγραφα του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς την Υψηλήν Πύλην. by Ιωακείμ Γ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 26 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 639-648 | Α΄ διαμαρτυρία: "Περί της απαγορεύσεως εις τους μητροπολίτας να εξέρχωνται εις περιοδίας". Β ΄ διαμαρτυρία: "Δια τα συμβάντα της Ανατολικής Ρωμυλίας". Γ΄ διαμαρτυρία: " Διά των εξισλαμισμών Χριστιανών . Γυναικών". Δ΄ διαμαρτυρία: "Περί του κλεισίματος των Εκκλησιών". Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Αγιώνυμον Όρος: Πληροφορίαι διά τους αγνοούντας / by Ιωακείμ Γ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει, χ.ε., 1911 . 15 σ. ; , Πιθανό έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄., τυπωμένο στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο. Το κείμενο του δευτέρου αντιτύπου περιέχει αλλαγές και μεγαλύτερη έκταση (19 σελ.) 19x14 εκ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Αγιώνυμον Όρος πληροφορίαι διά τους αγνοούντας / by Ιωακείμ Γ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: χ.ε., 1911 . 19 σ. , Πιθανό έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha