Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως οι περί ιερωσύνης λόγοι / by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Τύποις Νικόλαος Ρουσόπουλος, 1867 . Κδ+200 σ. , Μέρος Α' περιέχον την εισαγωγήν και τον Α' λόγον Date:1867 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί κενοδοξίας και ανατροφής των τέκνων.(«Περί κενοδοξίας·καί όπως δεί τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα»). by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: «Αστήρ»-Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, 1947 . 54 σ. , Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι περί Ιερωσύνης: by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 116 σ. , Μαζί με άλλο δεμένο. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Περί κενοδοξίας και όπως δεί τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα.(Παιδαγωγικά): by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1940 . 102 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιωάννου του Χρυσοστόμου Επιστολαί προς την Διακόνισσαν Ολυμπιάδα. by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί, 1955 . 128 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι περί Ιερωσύνης λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Εκδόσεις της «Εκκλησίας», 1958 . 176 σ. , Στη σελίδα τίτλου: Αφιέρωση του Μεταφραστή. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου του Χρυσοστόμου Εκλογαί εξ αρχαίου χειρογράφου εκδιδόμεναι. by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1912 . 47 σ.: Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου «Η Θεία Λειτουργία». by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Milano: Ινστιτούτο Ορθοδόξων Θεολογικών Μελετών «Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς», 1969 . 104 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου: by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1954 . 34 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Santa liturgia di San Giovanni Crisostomo. by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Rome: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium, 1952 . 54 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les homelies de S. Jean Chrysostome au peuple d' Antioche / by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Paris: André Pralard, 1673 . 22χ.α.+404 σ.: Date:1673 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Τόμος Πρώτος Χρυσοπηγή καλούμενος. Εν ω περιέχονται η εξήγησις και διασάφησις της Κοσμογενέσεως του Προφήτου Μωυσέως μεταφρασθείς εις την καθ'ημάς απλουστέραν Διάλεκτον παρά του ταπεινού Ιερομονάχου και Αποστολικού Ιεροκήρυκος Ιωάννου του εκ της Λίνδου, Και νυν πρώτο τύποις εκδοθείς σπουδή τε και συνδρομή του πανιερωτάτου, και σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου αγίου Σμύρνης Κυρίου Κυρίου Προκοπίου, και των ευγεστάτων και φιλοχρίστων Αρχόντων Της περιφήμου και θεοστηρίκτου ταύτης μεγαλοπόλεως Σμύρνης προς κοινήν των απανταχού ορθοδόξων ωφέλειαν / by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Ενετίησιν: Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίνων, 1786 . (2)+ζ΄+(1)+501 σ.: , Στο φ.1 χ.α. της αρχής χφ.σημειώματα. Βιβλιογραφία : Πλαστήρας /127. Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1786 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπ.Κωνσταντινουπ. του Χρυσοστόμου τα ευρισκόμενα πάντα.... by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Venezia: Pitteri, Francesco, 1741 . Φ1χα+ΧΧ+328+li++100 σ.: , Τόμος 14ος | Βιβλιογραφία : Πλαστήρας /50. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1741 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha