Ισοκράτους Λόγοι και Επιστολαί: by Ισοκράτης Publication: Paris: Firmin Didot, 1807 . 2 χ.α.+ρβ΄+448 σ.: , Προέρχεται από τη ΒΕΓΘ. Βιβλιογραφία: ΦΗΛ 1807. 31 Date:1807 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Λόγος προς Δημονικόν : by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Ηλίας Ν. Δίκαιος, 1924 . 64 σ.; 22x15 εκ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Πανηγυρικός / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος 1939 . 109 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Αρεοπαγιτικός, Περί Ειρήνης", "Προς Δημονικόν, Προς Νικοκλέα, Νικοκλής ή Κύπριοι", "Προς Φίλιππον", "Αρχιδάμος, Κατά Σοφιστών". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Αρεοπαγιτικός, Περί Ειρήνης / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος 1949 . 103 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Πανηγυρικός", "Προς Δημονικόν, Προς Νικοκλέα, Νικοκλής ή Κύπριοι", "Προς Φίλιππον", "Αρχιδάμος, Κατά Σοφιστών". 21x14 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Προς Δημονικόν, Προς Νικοκλέα, Νικοκλής ή Κύπριοι / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1950 . 99 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Πανηγυρικός", "Αρεοπαγιτικός, Περί Ειρήνης", "Προς Φίλιππον", "Αρχιδάμος, Κατά Σοφιστών". 21x14 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Προς Φίλιππον / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1951 . 83 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Πανηγυρικός", "Αρεοπαγιτικός, Περί Ειρήνης", "Προς Δημονικόν, Προς Νικοκλέα, Νικοκλής ή Κύπριοι", "Αρχιδάμος, Κατά Σοφιστών". 21x14 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Αρχιδάμος, Κατά Σοφιστών / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1953 . 79 σ. ; , Δεμένο μαζί με τα: "Πανηγυρικός", "Αρεοπαγιτικός, Περί Ειρήνης", "Προς Δημονικόν, Προς Νικοκλέα, Νικοκλής ή Κύπριοι", "Προς Φίλιππον". 21x14 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Παναθηναϊκός / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος 1957 . 133 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Ελένης εγκώμιον". 21x14 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Ελένης εγκώμιον/ by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος 1957 . [35] σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Παναθηναϊκός". 21x14 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Λόγοι Δικανικοί: Αιγινητικός, Κατά Λοχίτου, Προς Ευθύνουν / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος 1957 . 79 σ. ; 21x14 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Περί Αντιδόσεως / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος 1958 . 175 σ. ; 21x14 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Πλαταϊκός, Ευαγόρας / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1955 . 79 σ. ; 21x14 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Λόγοι Α΄: Αρχαίον κείμενον / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 71+27+15 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Λόγοι Β΄", "Λόγοι Γ΄". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Λόγοι Β΄: Αρχαίον κείμενον / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 91 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Λόγοι Α΄", "Λόγοι Γ΄". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Λόγοι Γ΄: Αρχαίον κείμενον / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 91 σ. ; , Δεμένο μαζί με το: "Λόγοι Α΄", "Λόγοι Β΄". Περιέχει το "Περί ειρήνης ή συμμαχικός". 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Isocrate. Discours. Tome III. Sur la Paix, Areopagitique, Sur l'echange / Contre Aristogiton I et II = by Ισοκράτης Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1950 . (6)+[183] σ. ; , Οι σελίδες που περιέχουν το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφραση (σ. 11-181) έχουν κοινή αρίθμηση, έναν δηλαδή αριθμό σε κάθε δύο σελίδες. 21x14 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Isocratis orationes et Epistolae: by Ισοκράτης Publication: Lipsiae: Sumtibus et typis Carolus Tauchnitii, 1845 . (2)+272 σ. ; 13x10 εκ. Date:1845 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Isocratis orationes et Epistolae: by Ισοκράτης Publication: Lipsiae: Sumtibus et typis Carolus Tauchnitii, 1845 . (2)+350 σ. ; 13x10 εκ. Date:1845 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους: α) Αρχίδαμος. β) Ευαγόρου εγκώμιον. γ) Παραίνεσις προς Δημόνικον / by Δημοσθένης Publication: Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου Ερμού, 1864 . 85 σ. ; 21x14 εκ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αληθής οδός εις την ευδαιμονίαν ήτοι λόγοι παραινετικοί τρεις : Πλουτάρχου Χαιρωνέως "Περί Ανατροφής των Τέκνων", Ισοκράτους του ρήτορος "Περί Χρηστοήθειας των Νέων", Ξενοφώντος του Σωκρατικού "Περί Οικονομίας". Μετά δύω Κεφαλαίων εκ των του Αριστοτέλους Ηθικών περί των καθηκόντων του Ανδρογύνου / by Ξενοφών Publication: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη, 1796 . (24)+214 + (22) σ. : 18x12 εκ. Date:1796 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha