«Περί αρχαίης ιητρικής»: by Ιπποκράτης Publication: Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 1994 . 151 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοθήκη αρχαίων Ελλήνων ιατρών μετά διορθώσεων, παραλλαγών διαφόρων εκδόσεων, ερμηνειών και λεξιλογίων. Α΄ Ιπποκράτης. Τόμος πρώτος. by Ιπποκράτης Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1908 . μη'+277 σ. , Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη/Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιπποκράτους διαιτητικά: by Ιπποκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1950 . 95 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιπποκράτους τα άπαντα: by Ιπποκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1940 . 2 τ. , Τόμος Β, σ. 105-205. Τόμος Δ', σ. 95. Τόμος Ε', σ. 83. Τόμος Β' περιέχει: "Περί αέρων, υδάτων, τόπων" "Περί αρχαίης ιητρικής" "Περί ευσχημοσύνης", "Περί ιητρού". Τόμος Δ' περιέχει: "Περί αγμών". Τόμος Ε' περιέχει: "Περί των εν κεφαλή τρωμάτων" και "Κατ' ιητρείον". Οι τόμοι Δ'-Ε' μαζί δεμένοι. Από τον τόμο Α' λείπει η σελ. τίτλου. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Hippocrates. by Ιπποκράτης Publication: Cambridge, London: Harvard University Press, 1972 . 4 τ. , Τόμ.Ι, "Περί αρχαίας ιατρικής. Περί αέρων, Υδάτων, Τόπων, Επιδιμιών. Όρκος. Παραγγελίαι. Περί τροφής", 5η ανατ., 1972, σ.lxix+362. Τόμ.ΙΙ, "Προγνωστικόν. Περί διαίτης οξέων. Περί ιερής νόσου. Περί τέχνης. Περί φυσών. Νόμος. Περί ευσχημοσύνης. Περί ιητρού. Περί οδοντοφυίης", 4η ανατ., 1968, σ.lxvi+336. Τόμ.ΙΙΙ, "Περί των εν κεφαλή τρωμάτων. Κατ' Ιητρείον. Περί αγμών. Περί άρθρων. Μολχικών", 4η ανατ., 1968, σ.xxvii+455+(2). Τόμ.IV, "Περί φύσεως ανθρώπου. Περί διαίτης υγιεινής. Περί χυμών. Αφορισμοί. Περί διαίτης Ι-ΙΙΙ. IV ή περί ενυπνίων", 5η ανατ., 1968, σ.lix+523. Περιέχει και το έργο του Ηράκλειτου "Περί παντός", σ.451-509. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ψ.-Ιπποκράτους: Περί εβδομάδων: by Τούλ, Χάρης Ιακ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1975 , Τόμος 34(1975) Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ενενηκονταετηρίς του προέδρου του φιλολογικού συλλόγου "Παρνασσός" Ιπποκράτους Σ.Καραβία by Καραβίας, Ιπποκράτης Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1953 . 105 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "ωμές αλήθειες" του βιβλίου ενός Ναυάρχου. by Παπαβασιλείου, Ιπποκράτης Publication: Θεσσαλονίκη: Δημητράκος, Δημ., . 26 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προϊστορική Αρτάκη και αι περιπλανήσεις του Οδυσσέως. by Μακρής, Ιπποκράτης Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1959 . 7 σ.: , Τόμος (1955) 9-15 | Υπάρχει αφιέρωση. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Αρτάκης by Μακρής, Ιπποκράτης Κ. Publication: Αθήνα: Μικρασιατικά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν: Εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, 1957 . 74 σ. , Τόμος Ζ' (1957) 201-272 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αρμάνικος Ελληνισμός: by Αλέξης, Ιπποκράτης Ε. Publication: Συρράκο: Πνευματικό Κέντρο Συρράκου, 2008 . 68 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρμάνικος ελληνισμός : ημερίδα αφιερωμένη στον Ιωάννη Κωλέττη (Συρράκο, 9 Αυγούστου 2008) /   Publication: Συρράκο : Πνευματικό Κέντρο Συρράκου, 2008 . 68 σ. : 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χιούμορ και ειρωνεία στο ενδέκατο Ειδύλλιο του Θεοκρίτου και στη δεύτερη Εκλογή του Βιργιλίου / by Κάντζιος, Ιπποκράτης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2004 . 13 σ. , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τ.54 (2004) 49-62 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha