Αλή Πασάς ο Τεπελενλής (1744-1822) by Mufid, Ahmed Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1980 . 200 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σέρρες και η ευρύτερη περιοχή τους στις οθωμανικές επετηρίδες, τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 7 σ. , Τόμος: "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου. Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου 1996", σ. 293-299. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάσταση στη Μακεδονία με βάση τα εκδεδομένα πατριαρχικά έγγραφα, 1903-1908 / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 8 σ. , Τόμος: "Ο Μακεδονικός Αγώνας: Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καστοριά, Έδεσσα. 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984", σ. 125-132 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οθωμανικές επετηρίδες (Σαλναμέ) του Βιλαετίου Μοναστηρίου / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 31 σ.; , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΘ' (1994), 308-338 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος από την πλευρά των Οθωμανών / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2013 . 208 σ.: 25x18 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Όψεις 100 ετών Θεσσαλονίκη 1912-2012 :   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2014 . 272 σ. 25x18 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος από την πλευρά των Οθωμανών και η αφήγηση του στρατηγού Χασάν Ταχσίν Πασά / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2014 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο "Όψεις 100 ετών Θεσσαλονίκη 1912-2012 : 8 σημεία καμπής, διαλέξεις", Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 2014, σ. 77-96 Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Εθνικόν Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινουπόλεως 1882-1998 / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 301 σ. : 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Φερτέκι Ικονίου [Κόνυα] και ένα ανέκδοτο καραμανλήδικο έγγραφο [1837] για τα τυχερά παιχνίδια / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1980 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.2 (1980) σ. 211-220 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Γκαγκαούζοι και η καταγωγή τους / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1984 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.5 (1984-85) σ. 391-409 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Τουρκία και οι εξ ανατολών γείτονές της : μέσα από την αρθρογραφία του ημερήσιου τουρκικού τύπου του 1996 / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1997 . 37 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 9 (1997) 263-299 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρμενική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης μετά τη συνθήκη της Λωζάνης / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 8 (1996) 181-190 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βουλγαρική παροικία της Κωνσταντινούπολης / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 7 (1995) 113-130 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο “Σαλναμέ” του βιλαετιού Κοσσόβου του έτους 1318 εγείρας (1900) / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1994 . 37 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 5-6 (1993-94) 37-73. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Εθνικό Ορφανοτροφείο στην Πρίγκηπο της Κωνσταντινούπολης / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1992 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 4 (1992) 91-106 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τύπος της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης από τη συνθήκη της Λωζάνης ως σήμερα / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 3 (1989) 217-238. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καραμανλήδικες επιγραφές της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή Κωνσταντινουπόλεως / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981 . 32 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 1 (1981) 61-92 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Είκοσι ηλικίες. Τάγματα εργασίας - Αμελέ Ταμπουρού (Μάιος 1941 - Ιούλιος 1942) : by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κ-Μ. Σταμούλης, 2021 . 380 σ.: Date:2021 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τουρκικός κώδικας του έτους 1822 για την Καταστροφή της Χίου / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ Σταμούλης - Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, 2019 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο : "Ανδρί κόσμος: Τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο", σ. 185-212. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha