Η περί ελευθερίας χριστιανική αντίληψις.Λόγος εκφωνηθείς την 26ην Οκτωβρίου 1961 εν τη Μεγάλη Αιθούση των Τελετών του Πανεπιστημίου επί τη εορτή του Αγίου Δημητρίου. by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 23 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παύλος. by Holzner, Joseph Publication: Αθήνα: Δαμασκός, 1957 . 511 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. Υπάρχει το πρωτότυπο, στο ΙΙ-22-13. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δράμα ενός αρχιεπισκόπου by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 183 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1829 ημέραι εις το πηδάλιον: by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1972 . 288+[50] σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ενθουσιαστικόν στοιχείον εις την εκκλησίαν των μαρτύρων. by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: Δαμασκός, 1952 . 190 σ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα της "Εκκλησιαστικής Οικονομίας". by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: Δαμασκός, 1957 . 280 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θέσις των λαϊκών εντός του Εκκλησιαστικού Οργανισμού: by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1956 . 69 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι περί κοινοβιακής ζωής αντιλήψεις του Μ.Βασιλείου. by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 25 σ. , Τόμος "Η Αθωνική Πολιτεία", σ. 151-175 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Πατριαρχεία της Μέσης Ανατολής. by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . 22 σ. , Τόμος Ο κόσμος της Ορθοδοξίας, σ. 44-66 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευλαβικόν αφιέρωμα : (Τέσσαρες λόγοι και ένα σχεδίασμα) / by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . 43 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάλογος εκ της κατά τον Β΄αι. τελετής του βαπτίσματος; by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1957 . 14 σ. , Τόμος ΚΗ (1957) 82-90 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μήνυμα της ορθοδοξίας προς τον σύγχρονον κόσμον. by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: Ανάπλασις: Εκκλησιαστικόν περιοδικόν όργανον του Ομωνύμου Συλλόγου, 1956 . 20 σ. , Τόμος (1956) Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδιάζουσα περίπτωσις "Εκκλησιαστικής Οικονομίας". Η Θ. Ευχαριστία μεταφερόμενη υπό μη χριστιανών γυναικών. by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1956 . 24 σ. , Τόμος ΚΖ΄ (1956) Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του κύρους της Ιερωσύνης των Αγγλικανών από της απόψεως του Κανονικού Δικαίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1958 . 47 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ψήφος των κληρικών: by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: Ακτίνες.Ημερολόγιον εικονογραφημένον., 1954 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λουκάς ο Νοταράς : ο πρώτος εθνομάρτυς / by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1953 . 24 σ. : , Ανάτυπο από το "Ακτίνες", τχ.139(1953) 17x11 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha