Ελληνική βιβλιογραφία περί της Επαναστάσεως του 1821: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1974 . 3 τχ. , Τεύχος Α'(1971), σ. 38. Αυτοτελείς εκδόσεις 1821 -1971. Τεύχος Β'(1972), σ. 35, Αυτοτελείς εκδόσεις 1821 -1972. Τεύχος Γ'(1974), σ. 45, Αυτοτελείς εκδόσεις 1797-1972 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιογραφία περί της Επαναστάσεως του 1821: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1974 . 82 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα περί Αθηνών συγγραφέντα έργα: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος των Αθηναίων, 1974 . 68 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στρατιωτική βιβλιογραφία: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1972 . 3 τχ. ; , Τεύχος Α': (1818-1968). Τεύχος Β': (1765-1970), διπλό. Τεύχος Γ': (1758-1971), διπλό. Σώμ. 5 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία της Επαναστάσεως του ’21: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1987 . 380 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία της Επαναστάσεως του '21: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1991 . 285 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία περί του στρατιωτικού τύπου: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Διεύθυνσις Εκδόσεων ΑΣ, 1971 . 26 σ. ; 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κορίνθιοι συγγραφείς (1863-1963): by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1964 . 87 σ. , Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις θάνατοι με πολλά ερωτηματικά: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1978 . 46 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρωνύμια και βίαιοι θάνατοι κατά τους αρχαίους χρόνους: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1977 . 40 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η περί τύπου και δημοσιογραφίας ελληνική βιβλιογραφία: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 31 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική Εβραϊκή βιβλιογραφία: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, 1987 . 47 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περί του Αποστόλου των εθνών Παύλου ελληνική βιβλιογραφία: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1974 . 21 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αξιολογώτεραι ευρωπαϊκαί βιβλιοθήκαι: (Δημόσιαι και πανεπιστημιακαί): by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 19 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιά συγγράμματα 1815-1899: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Στρατιωτική Επιθεώρησις, 1974 . 16 σ. , Τόμος Στ' (1973), σ. 39-49 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το χρονικόν του αγώνος των Κυπρίων: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Στρατιωτική Επιθεώρησις, 1975 . 16 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύγχρονοι δημώδεις παροιμίαι: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Στρατιωτική Επιθεώρησις, 1976 . 36 σ. , Τόμος Η' (1976) 65-80, 48-58, 89-97 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha