Θεόκριτος. Παραφρασθείς, σχολιασθείς τε και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα. Εις τόμους δύο/ by Θεόκριτος Publication: Εν Αιγίνη: Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1839 . 2 τ. , Τόμ.Α΄: σ.4χ.α.+ιε΄+1 λ.+290+2 λ. Τόμ.Β΄: σ.2 λ.+307+1 λ. Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α. 3148. | Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη/ Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Poetae bucolici et didactici: Theocritus, Bion, Moschus / by Ameis, Karl Friedrich, Publication: Paris: Firmin-Didot, 1931 . xxxij+86 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Projectile motion in Aristotle's Phys.Θ.10 / by Κουρεμένος, Θεόκριτος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2002 . 15 σ. , Ανατυπο από τα "Ελληνικά", τ.52 (2002) 227-241 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Theocriti Carmina / by Θεόκριτος Publication: Lipsiae : In Libraria WC. F. R. G. S. de Kleefeld, 1804 . xvi+492 σ. ; , Στη βιβλιοθήκη υπάρχει μόνο ο 2ος τόμος : Homeri Ilias 18x11 εκ. Date:1804 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha