Οδηγός Μουσείου Βόλου. by Θεοχάρη, Μαρία Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, 1972 . 50 σ.+47 εικ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή Σταυρονικήτα: by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1974 . 243 σ.: Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τεχνοκριτικαί παρατηρήσεις εις τας μικρογραφίας του Φυσιολόγου του Μιλάνου. by Θεοχάρη, Μαρία Publication: Αθήνα: Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1960 . 8+(12) σ.: , Τόμος 35 (1960) 136-142 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικά άμφια της Μονής Τατάρνης. by Θεοχάρη, Μαρία Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1956 . 10 σ.: , Τόμος ΚΖ (1956) 123-146 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί νέας πραγματείας της τεχνικής της μεταβυζαντινής τέχνης by Θεοχάρη, Μαρία Publication: Αθήνα: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 1973 . 30 σ.: , Τόμος 48 (1973) 66-86+6πίν. | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψηφιδωτή εικών του Αγίου Δημητρίου και η ανεύρεσις των λειψάνων του Αγίου εις Ιταλίαν / by Θεοχάρη, Μαρία Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1979 . 29 σ.+19 πίν. ; , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών", τ.53 (1978) 507-536 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha