Αι αρχαί της φιλοσοφίας της ιστορίας by Θεοδωρακόπουλος, Ι. Ν. Publication: Αθήνα: Κοραής, Ο, 1928 . 52 σ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνοψις της ιστορίας της Φιλοσοφίας / by Tennemann, W. G. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1973 . 3 τ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλοσοφία της τέχνης / by Θεοδωρακόπουλος, Ι. Ν. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1928 . 23 σ.; 17x13 εκ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι θεμελιώδεις έννοιαι της φιλοσοφίας του Πλωτίνος / by Θεοδωρακόπουλος, Ι. Ν. Publication: Αθήνα: "Ο Κοραής", 1928 . 35 σ.; 24x17 εκ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πλάτωνος Φαίδρος : εισαγωγή, αρχαίο και νέο κείμενο με σχόλια / by Πλάτων Publication: Αθήνα : Ι.Δ. Κολλάρος & Σια, 1948 . στ΄+466 σ.; 22x14 εκ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha