Το χρονικό της κατασκευής της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Ελευθερίας Σερρών / by Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Λίλα Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013 . 25 σ. , Άρθρο από "Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους" σσ. 811-836 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολεοδομικές έρευνες στην πυρίκαυστο των Σερρών. Οι μετασχηματισμοί των οικοδομικών νησίδων 61 & 62 / by Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Λίλα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2016 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 3 (2016) 149-174 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η "νέα αγορά" των Σερρών. Πολεοδομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί κατά το μεσοπόλεμο / by Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Λίλα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2013 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 2 (2013) 105-122. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζυρίχη-Σμύρνη-Αθήνα-Αμερική : η πορεία του Σερραίου καθηγητή Φρίξου Ιω. Θεοδωρίδη / by Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Λίλα Publication: Αθήνα : χ.ε., 2015 . 15 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.17(2015) 114-128 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πολιτικός σύλλογος "Φίλιππος", πρώην Ορφεύς, και το στεγαστικό πρόβλημα της πόλης των Σερρών το 1913-1916 / by Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Λίλα Publication: Αθήνα : χ.ε., 2007 . 40 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.16(2007) 57-96 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρονικό ανέγερσης της Εθνικής Τράπεζας Δράμας / by Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Λίλα Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας (ΔΕΚΠΟΤΑ), 2013 . 20 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Η Δράμα και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός. Ε΄ Επιστημονική Συνάντησης. Δράμα 18-21 Μαΐου 2006. [Τόμος ΙΙ]", σ. 1395-1414. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας (Γ.Δ.Ε.Μ.) : by Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Λίλα Publication: Σέρρες : χ.ε., 2022 . 18 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Μικρασιατική σπίθα", τ.22(2022) 33-50 Date:2022 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κτίριο Σιμαντώφ στα Σέρρας / by Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Λίλα Publication: Σέρρες: χ.ε., 1993 . 14 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Σερραϊκά Ανάλεκτα", τ.2(1993-94), σ.197-210 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μοντέρνο κίνημα στα σχολικά κτίρια των Σερρών του μεσοπολέμου / by Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Λίλα Publication: Σέρρες: χ.ε., 2001 . 20 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Σερραϊκά Ανάλεκτα", τ.3(2001), σ.117-137 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αστικοί προσφυγικοί συνοικισμοί στα Σέρρας του μεσοπολέμου / by Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Λίλα Publication: Σέρρες: χ.ε., 2006 . 35 σ. ¨ , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Σερραϊκά Ανάλεκτα", τ.4(2006), σ.207-246 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha