Λεξικόν ελληνογαλλικόν (καί γαλλοελληνικόν) της λαλουμένης ελληνικής γλώσσης (ήτοι καθαρευούσης και δημώδους)=Dictionnaire grec-français et français-grec by Ηπίτης, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Πετράκος, Π. Α., 1908 . 4 τ. , Τόμος Α΄: Α-Ι. 1908, σ.1668. Δωρεά Ζ. Σταματοπούλου. Τόμος Β': Κ-Π. 1909, σ. 1342. Μαζί δεμένο. Τόμος Γ': Ρ-Ω, 1910, σ. 832. Μαζί δεμένο. Τόμος Δ΄]. Συμπλήρωμα του ελληνογαλλικού λεξικού της λαλουμένης ελληνικής γλώσσης. Αθήνα, Α. Πετράκος, 1920. Δωρεά Ζ. Σταματοπούλου. Οι τόμοι Β-Γ΄ μαζί δεμένοι. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα/Ζανέτ Σταματοπούλου Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γαλλοελληνικόν: by Ηπίτης, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Πετράκος, Π. Α., 1911 . 3 τ. , Τόμος Α΄: Α-Ι, σ. 48+1248. Τόμος Β': J-Ζ. 1912, σ. 1344. Τόμος Γ΄. Supplément Franco-Grec=Συμπλήρωμα του ελληνογαλλικού λεξικού. Αθήνα, Α. Πετράκος, 1920. | Δωρεά Ζανέτ Σταματοπούλου Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha