Προσθήκες στην ελληνική βιβλιογραφία. Α. Τα βιβλιογραφικά κατάλοιπα του Ε. Legrand και του Η. Pernot (1515-1799) by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Αθήνα: Νεοελληνικές Έρευνες Διογένης, 1973 . 367 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863: by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . κα+3+340 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα. by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Εκδοτική «Ερμής», 1976 . (2)+ιστ+327 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα : Βιβλία-Φυλλάδια / by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο ; Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1997 . 2 τ. + 1 dvd : , Τόμος Α΄: 1801-1818. Τόμος Β΄: 1819-1832. Τόμος Γ΄: Τα οθωνικά χρόνια 1833-1863. Α΄. 1833-1844. 35x25 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005 . ιδ+687 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργογραφία Κ. Θ. Δημαρά: by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Αθήνα: Βιβλιολογικό Εργαστήρι, 2005 . 301 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψηφίδες ιστορίας και πολιτικής του εικοστού αιώνα. by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Αθήνα: Πόλις, 2007 . ιγ΄+508 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Αθήνα: Βιβλιογραφικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού», 2006 . 4 τ. , Τόμος Α΄: 1864-1879. Τόμος Β΄: 1880-1890, σ. (6)+[1279-2463]. Τόμος Γ΄: 1891-1900 & αχρονολόγητα, σ. (6)+[2471-3702] Τόμος [Δ΄]: Εισαγωγή, συντομογραφίες, ευρετήρια, σ.419. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Γράμματα από το Άμστερνταμ by Πέτρου, Σταμάτης Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1976 . οβ'+115 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στην τροχιά των ιδεολόγων: by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1978 . 33 σ. , Τόμος Ι' (1978) 36-68 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Σημειώσεις για τα «τραβήγματα» των ελληνικών βιβλίων τον 16ο αιώνα / by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 39 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 102-141 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πόθος μαρτυρίου: από τις βεβαιότητες στην αμφισβήτηση του Μ. Γεδεών. Συμβολή στην ιστορία των νεομαρτύρων / by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά, 1995 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ιστορικά", 23 (Δεκ.1995) 267-284. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολικά εγχειρίδια και εθνικισμός. Η προσέγγιση του Δημήτρη Γληνού / by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914", σ. 259-278. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha