Αναγραφή δημοσιευμάτων 1931-1967 by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1968 . 52 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Έγγραφα του Αρχείου Βατικανού περί της ελληνικής Επαναστάσεως. Τόμος Α΄: 1820-1826 / by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1979 . 8χ.α+671 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος ο Τραπεζούντιος και αι προς ελληνοτουρκικήν συνεννόησιν προσπάθειαι αυτού (η "περί της των Χριστιανών πίστεως" ανέκδοτος πραγματεία) by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1954 . 167 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικόν περί των Τούρκων Σουλτάνων (κατά τον Βαρβερινόν ελληνικόν κώδικα 111) by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1958 . 385 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποικίλα αποφθέγματα: by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, 1972 . 43 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίαι Αγγλου περιηγητού περί Βηλαρά, Χριστοπούλου, Ψαλίδα και Αλή Πασά το 1824 by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1974 . 16 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανταρσία του Αλή Πασά εις άγνωστα έγγραφα του απόρρητου αρχείου του Βατικανού. by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1973 . 32 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Άγνωστα έγγραφα του απόρρητου Αρχείου του Βατικανού περί της Ελληνικής Επαναστάσεως: by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1971 . 35 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το "Ημερολόγιον" του εν Αθήναις Ολλανδού Προξένου και η Ελληνική Επανάστασις by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1972 . 30 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι πρώται εν Πάτραις επαναστατικαί εκδηλώσεις κατά πληροφορίας του Ολλανδικού προξενείου. by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1973 . 20 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν έτει 1822 καταστροφή της Χίου κατά άγνωστον περιγραφήν του Ολλανδού προξένου: by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1973 . 39 σ. ; 24x17 3κ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επτανησιακαί μελέται: by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1973 . 19 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις περί της εν Επτανήσω καταστάσεως επί αρμοστείας Μαιτλανδ κατά τας παραμονάς της ελληνικής επαναστάσεως by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1974 . 27 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στέφανου Κομμητά επιστολαί περί γλώσσης και παιδείας by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1971 . 18 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στεφάνου Κομμητά επιστολή περί γλώσσης. by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1967 . 19 σ. , Τόμος 11 (1969) 393-406 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κομμητάς και το Γυμνάσιον του Βουκουρεστείου: by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1967 . 20 σ. , Τόμος (1967) Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιταλικός θρήνος περί της αλώσεως (κώδιξ 1720 της Ρικκαρδιανής Βιβλιοθήκης Φλωρεντίας) by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1969 . 22 σ. , Τόμος 11 (1969) 108-125 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστον ιταλικόν χρονικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως / by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1967 . 7 σ. , Άρθρο από "Πρακτικά τρίτου Πανιονίου συνεδρίου (23-29 Σεπτεμβρίου 1965), τόμ.Α΄, σ.75-82 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ξενιτειά εν τη ελληνική ποίηση / by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1953 . 87 σ. ; 24x17 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανδρέου Κάλβου Α) Θεοφράστου μετάφρασις Β) Αγνώστου τραγωδίας μονόλογοι / by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1969 . 23 σ. ; 25x18 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha