Παραδοσιακά κτίρια της νεότερης Καβάλας: by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Καβάλα: χ.ε., 1982 . 132+1 χάρτ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνω Πορρόια: by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αλτιντζής, Θανάσης, . 462 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμμανουήλ Κριαράς / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2008 . 461 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αναζητήσεις : πραγματώσεις της ΣΕΛΜΕ Καβάλας (1988-90): by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2010 . 335 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Μ. Παπαηλιάκης. Μια διδασκαλική παρουσία στα Άνω Πορρόια Σερρών (1908-1909) / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Άγγελος Αθ. Αλτιντζής, 2015 . 448 σ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία κίνηση πνευματικής αναγεννήσεως του υπόδουλου ελληνισμού κατά τον 16ο αιώνα (1540-1550) (Μέρος Α') / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 28 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 27 (1974) 50-78. Φωτοτυπική ανατύπωση στο : Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας, Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016), Θεσσαλονίκη, χ.ε., 2016, σ. 7-36. 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μία κίνηση πνευματικής αναγεννήσεως του υπόδουλου ελληνισμού κατά τον 16ο αιώνα (1540-1550) : by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 35 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 27 (1974) 268-303. Φωτοτυπική ανατύπωση και στο: Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας, Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016), Θεσσαλονίκη, χ.ε., 2016, σ. 37-73.. 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εμμανουήλ Κριαράς 2008. Συμπλήρωμα / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ] Άγγελος Αθ. Αλτιντζής, 2016 . 139 σ. : 24x17 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016) / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2016 . 340 σ. : 24x17 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975. 8ο, σσ. 386, (διδακτορική διατριβή) [Βιβλιοκρισία] / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 6 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 29 (1976) 388-393. Φωτοτυπική ανατύπωση και στο: Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας, Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016), Θεσσαλονίκη, χ.ε., 2016, σ. 75-81. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραδοσιακά κτίρια της νεότερης Καβάλας: by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2016 . 5 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας, Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016), Θεσσαλονίκη, χ.ε., 2016, σ. 82-86. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόστολος Βακαλόπουλος. Ο ιστορικός του νέου Ελληνισμού / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2016 . 13 σ. ; , Πρωτοδημοσιευμένο στα "Θασιακά", 6 (1989) 13-22. Φωτοτυπική ανατύπωση από τα "Θασιακά" στο: Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας, Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016), Θεσσαλονίκη, χ.ε., 2016, σ. 87-99. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνες τριάντα χρόνων από τη ζωή της Καβάλας : by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2016 . 13 σ. ; , Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας, Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016), Θεσσαλονίκη, χ.ε., 2016, σ. 177-179. Το ως άνω κείμενο πρωτοδημοσιεύθηκε ως πρόλογος στο βιβλίο του Βασίλη Ματεντζίκη, "Εικόνες τριάντα χρόνων από τη ζωή της Καβάλας με το φακό του Βασιλάκη", Καβάλα 1992, σ. [3-4]. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκτονικά αριστουργήματα:Τα παραδοσιακά κτίρια της νεώτερης Καβάλας / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2016 . 13 σ. ; , Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας, Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016), Θεσσαλονίκη, χ.ε., 2016, σ. 182-184. Πρωτοδημοσιεύθηκε στο περ. "Επτά Ημέρες. Η Καθημερινή" Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραδοσιακά κτίρια και κοινωνία της Καβάλας / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2016 . 10 σ. ; , Πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 331 (Δεκ. 1993). Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παραδοσιακά κτίρια της νεότερης Καβάλας / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2016 . 10 σ. ; , Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας, Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016), Θεσσαλονίκη, χ.ε., 2016, σ. 271-279. Το κείμενο παρουσιάστηκε ως εισήγηση (5-9-2007) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τα εγκαίνια "Έκθεσης Φωτογραφιών". Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο κείμενα μικροϊστορίας για την Καβάλα του 1908 και του 1913 / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2016 . 23 σ. ; , Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας, Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016), Θεσσαλονίκη, χ.ε., 2016, σ. 280-302. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμμανουήλ Κριαράς : Βιογραφικά - εργογραφικά / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2008 . 127 σ. : 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραδοσιακά κτίρια της νεότερης Καβάλας: by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπ. Θανάση Αλτιντζή, 2007 . 174 σ.+1 χάρτ.: 21x29 εκ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρήστος Κωνστ. Ζιώγας: Ένας διαπρεπής πολιτικός μηχανικός και κοινωνικός αρωγός / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Άγγελος Αθαν. Αλτιντζής, 2019 . 295 σ.: 29x21 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha