Σλάβοι-Μακεδόνες: by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 16 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 389-404 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολεμική ισχύς των "Σκλαβίνων" στην "5η πολιορκία" της Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις τους με το βυζαντινό κράτος στην ίδια περίοδο / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1992 . 25 σ. , Τόμος: "ΙΒ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Μάιος 1991)", σ. 41-63. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πηγές της μεσοβυζαντινής περιόδου και η νεοπλασία "Σλάβοι-Μακεδόνες" / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 173-200. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ρόλος του στρατηγού των Ανατολικών Λέοντα στη μάχη της Βερινικίας (813) / by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1993 . 43 σ. , Τόμος: "ΙΓ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Μάιος 1992)", σ. 63-106. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha