Μεταβυζαντινά και Νέα Ελληνικά by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1978 . 598 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σλάβοι στην Ελλάδα: by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1945 . η+102 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζάντιον : κράτος και κοινωνία: by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: Ίκαρος, 1951 . 169 σ.: Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βυζαντινή αυτοκρατορία 324-1071 by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: Χουρζαμάνης, Η. Χ., 1969 . 444+1αναδ. χάρτης Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βυζάντιον από του 1071 μέχρι του 1453 by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1972 . 229 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Grece et les Balkans by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1947 . 111 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την ιστορίαν των Εκκλησιών Αχρίδος και Ιπεκίου / by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 32 σ. , Τόμος 1 (1940) 429-460 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου και οι συλλογές του. by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου, 1971 . 38 σ.: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σπυρίδων Λάμπρος και η εθνική αποκατάστασις των Ελλήνων by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1960 . 17 σ. , Τόμος Β΄ (1960) 587-601 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί σπουδαί Βυζαντινής ιστορίας, πηγαί : εισαγωγή εις την Βυζαντινήν ιστορίας: by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1959 . 98 σ.: , Τόμος Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Συμπλήρωμα, τόμος Β' | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κάστρον Δακεδαίμονος / by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 95-111 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die byzantinische Stadt / by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: München: χ.ε., 1958 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο : "VII Korreferate: Berichte zum ΧΙ Internationalen Byzantinisten Kongres. Μünchen 1958", σ. 48-51. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha