Ανασκαφή στα Πάτερμα Ροδόπης. by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1981 . σ.54 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή Αγίου Γεωργίου Βρανοκάστρου / by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 15 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 10Β", σ. 847-863 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παπίκιον όρος. Μοναστηριακό συγκρότημα Ληνού Ροδόπης / by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1998 . 13 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 8, 1994", σ.371-383 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωστική ανασκαφική έρευνα στο Μικρό Πιστό νομού Ροδόπης / by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000 . 14 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 12, 1998", σ. 41-54 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κυκλοφορία των παλαιολόγειων νομισμάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέσα από ανασκαφικά δεδομένα / by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 233-242. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωστική ανασκαφή στο οικόπεδο ενέγερσης του νέου Μουσείου Θάσου / by Δουκατά-Δεμερτζή, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1992 . 14 σ.; , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 3, 1989", σ. 521-534. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Amphipolis: by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1989 . 24 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αμφίπολις: by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1989 . 24 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εζεβαί : ένας βυζαντινός οικισμός στο κάτω τμήμα του Στρυμόνα / by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 28 σ.: , Τόμος "Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου", σ. 77-104 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μοναστήρια του Στρυμόνα και της Ροδόπης / by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Αθήνα : Explorer, 2010 . 255 σ.: 21x12 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μολυβδόβουλλα του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών / by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 1982 . 12 σ.: , Ανάτυπο από το "Αρχαιολογικό Δελτίο", τ.32(1977) 80-91 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή στα Πάτερμα Ροδόπης / by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Κομοτηνή : Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, 1981 . 19 σ.: , Ανάτυπο από την "Θρακική Επετηρίδα", τ.2(1981) 23-42 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινό οδοιπορικό στη Θράκη / by Ζήκος, Νικόλαος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1984 . 7 σ. : , Δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογία",τχ.13(1984) 71-77 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha