Αστικός κώδιξ καθα εν Ελλάδι πολιτεύεται by Ζέπος, Ιωάννης Δ. Publication: Αθήνα: «Νέα Ελληνική Ηώς» Ι. Χατζηϊωάννου, 1930 . 1100 σ. , Αποσυρμένο | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βασιλικά by Ζέπος, Ιωάννης Δ. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1910 . 5 τ. , Τόμος 1-5 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha