Ταξιάρχης Χαλκιδικής by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1994 . 279 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γ. Θ. Βαφόπουλος ο ποιητής της Θεσσαλονίκης by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1993 . 65 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ποιήτρια Ρωξάνη Παυλέα by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1995 . 63 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαλκιδική: Επαναστάσεις κατά την τουρκοκρατία-Μακεδονικός Αγώνας / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1996 . 189 σ.: 24x17 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, . 200 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χερσόνησος της Χαλκιδικής κατά τους προϊστορικούς χρόνους. by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1982 . 60 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαράντος Παυλέας: by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 2010 . 71 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική αλήθεια για τα Σκόπια / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Μέλισσα, 2008 . 128 σ.: 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λογοτεχνία της Μακεδονίας από την άλωση της Θεσσαλονίκης (1430) εώς το 1980 / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Γραφικές Τέχνες "Μέλισσα", 2011 . 374 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Γιατί εγκαταστάθηκαν ελάχιστοι πρόσφυγες στην Χαλκιδική κατά το διάστημα 1914-1920. by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2000 . 6 σ.; , Τόμος "Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας, του Πόντου, της Αν. Θράκης και η Χαλκιδική", σ. 53-72 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Χαλκιδική / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 170 σ.: , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.253-423 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα από τον Ταξιάρχη (Λόκοβη) Χαλκιδικής / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 11 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 24 (1984) 246-256 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεση του νομιάτρου Γ. Παπανικολάου για την Χαλκιδική / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 20 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 32 (1999-2000) 293-312 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεση του Αθ. Σουλιώτου (Ν. Νικολαΐδου) προς το "Ανώτατον Κέντρον" / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 5 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 34 (2003-04) 420-424 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η οικογένεια Δουμπιώτη / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 35 (2005-06) 293-298 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μια προσέγγιση στη κατοικία της βόρειας Χαλκιδικής κατά τον 19ο αιώνα: by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1993 . 58 σ.: , Τόμος "Πολιτιστική κληρονομική και αρχιτεκτονική παράδοση στη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος", σ.165-220 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατοικίες του 18ου και 19ου αιώνα στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1984 . 24 σ.: , Ανάτυπο από το : "Α' Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής", (1984), 305-329 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα για το Μακεδονικό Αγώνα από τα αρχεία Σ. Γ. Αστεριάδη, Γ. Τσόντου / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 33 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 30 (1995-96) 81-113 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστοι και ελάχιστα γνωστοί αγωνιστές της Γευγελής κατά το Μακεδονικό Αγώνα / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 14 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 31 (1997-98) 121-134 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αγώνες του Αγίου Όρους από τον 13ο αιώνα έως την προσάρτησή του στην Ελλάδα / by Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Ερατώ Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2003 . 23 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Χρονικά της Χαλκιδικής", 48-49 (2003) 79-99. 23x16 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha