Μοναστηριακαί γαίαι. Γαίαι και δάση Ιερών Μονών Αγίου Όρους: by Ελευθεριάδης, Ν. Π. Publication: Αθήνα: Παπαδογιάννης, Κ. Σ., 1939 . 152 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανατολικαί μελέται. Τόμος πρώτος. Τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Υπό ιστορικήν, θρησκευτικήν, πολιτικήν και νομικήν έποψιν κρινόμενα και η κατ' αυτά πολιτική και νομική και θρησκευτική κατάστασις των εν Τουρκία Χριστιανών / by Ελευθεριάδης, Ν. Π. Publication: Σμύρνη: Νικόλαος Μ. Βιδόρης, 1909 . 283 σ. 24x17 εκ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μετά την συνθήκην Αθηνών περί των εν ταις νέαις χώραις εγκαταλελειμμένων κτημάτων by Ελευθεριάδης, Ν. Π. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1915 . 54 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνωμοδοτήσεις περί κτηματικών ζητημάτων και διαφορών εν ταις Νέαις Χώραις by Ελευθεριάδης, Ν. Π. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1915 . 2 τ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι μουσουλμάνοι εν Ελλάδι: by Ελευθεριάδης, Ν. Π. Publication: Αθήνα: Π. Πετράκος, 1913 . 48 σ. ; , Δημοσιευμένο στο περ. "Εφημερίς Ελληνικής και Γαλλικής Νομολογίας", ΛΒ΄, τχ.1 (1913) 24x17 εκ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ακίνητος ιδιοκτησία εν Τουρκία : by Ελευθεριάδης, Ν. Π. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1903 . 222 σ. ; , Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή 21x14 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha