Ιωάννου του Χρυσοστόμου Εκλογαί εξ αρχαίου χειρογράφου εκδιδόμεναι. by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1912 . 47 σ.: Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικοί κώδικες ήτοι κείμενον των νόμων και των βασιλικών διαταγμάτων μετά της νομολογίας Αρείου Πάγου, εφετείων, νομικού συμβουλίου, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων νομομαθών, εισηγητικών εκθέσεων κτλ. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1901 . 7 τ. , Έχουν αποσυρθεί | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Χριστοφόρου Νάλτσα/Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Καλλίνικος Γ΄. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ανατύπωσις εκ του "Ιερού Συνδέσμου". by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1915 . 136 σ. Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Νομομακών του Μανουήλ Μαλαξού. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1916 . 88 σ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός ως φοιτηταί του αρχαίου Πανεπιστημίου Αθηνών. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1931 . 30 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθορισμός έξωθεν επιδράσεων επί της ορθοδόξου θεολογίας ιδία από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1937 . 6 σ. , Τόμος Γ (1936-1937) Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ανέκδοτοι κατηχήσεις του Μητροπολίτου Αθηνών Μιχαήλ Ακομινάτου. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 1928 . 26 σ. , Τόμος Γ (1928) 291 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των κωδίκων της βιβλιοθήκης Η. Α. Σιδερίδου της δωρηθείσης τη Ακαδημία Αθηνών by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1934 . 30 σ. , Τόμος ΙΒ (1934), 226-253 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο υπ αριθμόν 108 κώδιξ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1912 . 16 σ. , Τόμος Θ (1912) 292-305 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτον εγκώμιον εις Ιωάννην τον Χρυσόστομον. by Νεόφυτος ο Έγκλειστος Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1926 . 31 σ. , Τόμος Α(1926) Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος ανέκδοτος εις την ανακομιδήν του λειψάνου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. by Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1925 . 17 σ. , Τόμος Α (1925) Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου Δαμασκηνού λόγοι ανέκδοτοι. by Ιωάννης, ο Δαμασκηνός Publication: Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1914 . 50 σ. , Τόμος ΙΓ (1914) Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου Κασσιανού διαλέξεις Πατέρων, νυν το πρώτον εκδιδόμ.εξ αρχαίου χειρογράφου. by Ιωάννης, ο Κασσιανός Publication: Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1913 . 52 σ. , Τόμος ΙΑ (1913) Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Καλύβας. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1929 . 20 σ. , Τόμος ΣΤ (1929) 80-99 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτιος Συρίγος. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Ιερός Σύνδεσμος, 1914 . 46 σ. Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευγενίου του Βουλγάρεως επιστολαί. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1940 . 10 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεοδόσιος Ζυγομαλάς by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1923 . 51 σ. Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρίσις περί των συγγραμμάτων Μακαρίου του Αιγυπτίου / by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1924 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1924) 86-92 Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha