Θεσσαλονίκη 1897-1997: by Δρογίδης, Δημήτριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1996 . 571 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βαλκάνια: by Δρογίδης, Δημήτριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Τζιαμπίρης Πυραμίδα, 2011 . 5 τ.: , Τόμος Α΄: Από την Επανάσταση στην υποτέλεια, σ.288. Τόμος Β΄: Από το Μακεδονικό στους Νεότουρκους, σ.288. Τόμος Γ΄: Από τους Βαλκανικούς πολέμους στο Μεσοπόλεμο, σ. 288. Τόμος Δ΄: Από τον ολοκληρωτισμό στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, σ.288. Τόμος Ε΄: Από τη Γιάλτα στη Μάλτα, σ. 288. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Η νέα μορφή του Ανατολικού Ζητήματος και ο ρόλος της Ελλάδας / by Δρογίδης, Δημήτριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 10 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 537-546 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας στην εκπαίδευση / by Δρογίδης, Δημήτριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 137-146 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha