Οι παλαιοχριστιανικές τοιχογραφίες στη Δροσιανή της Νάξου. by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1988 . 99+xiv+26 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί τοιχογραφίαι της μέσα Μάνης: by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1964 . η'+130 σ.+(89) πίν.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλής θεωρούμενος εξ εικόνων του σωζομένων κυρίως εν Βενετία by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1962 . η΄+182 σ.+70 πίν.: , Διδακτορική διατριβή Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά μνημεία Κυκλάδων 1964. by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1968 . 14 σ.+26 πίν.: , Τόμος 20 (1965) 534-548+26πίν. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά μνημεία Κυκλάδων 1963 / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 1966 . 15 σ.+14 πίν.: , Ανάτυπο από το "Αρχαιολογικόν Δελτίον", (1964) 420-435 30x22 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά μνημεία Λακωνίας 1964 / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 1967 . 3 σ.+8 πίν.: , Ανάτυπο από το "Αρχαιολογικόν Δελτίον", (1965) 181-183 30x22 εκ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία Λακωνικής / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1969 . 11 σ.+11 πίν.: , Ανάτυπο από την "Αρχαιολογική Εφημερίς", (1969) 1-11 30x22 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανικαί επιγραφαί Λακωνικής / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1967 . 40 σ.+16 πίν.: , Ανάτυπο από την "Αρχαιολογική Εφημερίς", (1967) 137-177 30x22 εκ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή εν Κυπαρίσσω / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966 . 12 σ.+7 πίν.: , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1966) 233-245 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή εις το Τηγάνι της Μάνης / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966 . 14 σ.+14 πίν.: , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1966) 121-135 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ταξιάρχης της Χαρούδας και η κτιτορική επιγραφή του / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1972 . 26 σ. : , Ανάτυπο από "Λακωνικαί Σπουδαί", τ.Α' (1972) 275-291 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικήτας μαρμαράς / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1972 . 23 σ. : , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολήςί", τ.Α' (1972) 21-44 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός του Αι-Λέου εις το Μπρίκι της Μάνης / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1972 . 22 σ.+14 πίν. : , Ανάτυπο από "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τ.ΣΤ' (1972) 146-168 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφία των τριών Ιεραρχών / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Ιωάννινα : Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων, 1969 . 34 σ.+16 πίν. : 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικά κεντήματα της μονής Αρκαδίου / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα : Φιλολογικός Σύλλογος "ο Χρυσόστομος", 1967 . 46 σ.+32 πίν. : , Ανάτυπο από τα "Πεπραγμένα του Β' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου", τ.Α' (1967) 297-343 24x17 εκ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κωδωνοστάσιον του Αγίου Δημητρίου Μυστρά / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία, 1966 . 5 σ.+9 πίν. : , Ανάτυπο από το "Το χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ.Ορλάνδον", 370-375 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Παντελεήμων Μπουλαρίων / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα : Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1970 . 21 σ.+16 πίν. : , Ανάτυπο από την "Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ. ΛΖ' (1969-70) 437-458 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκαφικαί έρευναι εν Κυπαρίσσω Μάνης / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία, 1965 . 20 σ.+14 πίν. : , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1958) 199-219 24x17 εκ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εικονογραφημένο θέμα «Άνωθεν οι προφήται» σε τοιχογραφία της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1999 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", Κ' (1999) 195-200 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha