Μακεδονική κρίσις : κομιτάτα και δυνάμεις 1901-1903 / by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 96 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονική κρίσις : μεταρρυθμίσ[ε]ις Μακεδονία και Ελλάς by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903 . 48 σ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονική κρίσις: by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1906 . 136 σ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονική κρίσις : τουρκική διακοίνωσις και η διακοίνωσις των δύο, 1904-1907 / by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1907 . 104 σ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1913-1916. Μεταξύ παραμονών της βαλκανικής ειρήνης και προσδοκίας ευρωπαϊκής διαλλαγής: by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1916 . (4)+75 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μετά την νίκην Ελλάς: by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1914 . 2 τ. , Τεύχος Α΄, σ. 55.. Τεύχος Β΄, σ. 48. Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το κατά τα έτη 1897 και 1901 συνομολογηθέν νέον ελληνοτουρκικόν καθεστώς. by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1909 . 88 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο αγορεύσεις επί του Κρητικού ζητήματος ενώπιον της Βουλής κατά τας συνεδρίας της 10 Νοεμβρίου και της 8 Δεκεμβρίου 1911 by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1912 . 30 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα περί του κρητικού ζητήματος του εν Αθήναις κεντρικού συλλόγου της Ανατολικής Ομοσπονδίας by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: "Λαός", 1889 . 9 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγορεύσεις Στέφανου Δραγούμη βουλευτή Αττικής: επί των συμβάσεων περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως σιδηροδρομικών γραμμών Πύρρου-Κυπαρισσίας-Μελιγαλά και Πειραιώς-Συνόρων / by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1900 . 48 σ. ; 24x17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις Στέφανου Ν.Δραγούμη εν τη Βουλή επί των εξωτερικών ζητημάτων κατά την συνεδρίαν της 7ης Δεκεμβρίου 1906 by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1906 . 30 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επερώτησις και αγόρευσις Στέφανου Ν.Δραγούμη κατά την 13 και την 24 Μαρτίου 1908 εν τη Βουλή επί των εξωτερικών ζητημάτων by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1908 . 43 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις επί του Νομοσχεδίου περί συστάσεως θέσεως Γενικού Επιθεωρητού του στρατού κατά την βουλευτικήν συνεδρίαν της 14 Ιουνίου 1911 by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1911 . 27 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις Στέφανου Δραγούμη επί του προυπολογισμού του έτους 1902 κατά τας βουλευτικάς συνεδρίας 30 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου 1902 by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης (Καταστήματα «Α.Κορομηλά» και «Κοραή»), 1902 . 97 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις Στέφανου Δραγούμη βουλευτού Αττικής επί του προυπολογισμού του 1900 by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1901 . 46 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγόρευσις κατά την βουλευτικήν συνεδρίαν της 21ης Μαρτίου 1916: by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1916 . 30 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Εις Ησυχίου λέξεις. by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1917 . 10 σ. , Τόμος ΚΗ (1916) 307-316 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επί τη προσφάτω τροπή των Μακεδονικών πραγμάτων / by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1908 . 3 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1908) σ.31-33 Date:1908 Availability: Copies available: (), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πεδιάς των Σερρών και η πόλις Βαρακλή-Τζιουμαγιά / by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1908 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1908) σ.257-264 εικ. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ξένοι δανεισταί. Η Χώρα και το νόμισμα: Πολιτική μελέτη / by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1901 . 40 σ. ; 24x17 εκ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha