Ιστορικαί αναμνήσεις. by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1874 . ιζ΄+420 σ. , Υπάρχει η 4η έκδ. στον ταξ. αριθ. ΧΙ-282-31. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1874 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ιστορικά σκηνογραφήματα. by Ζαμπέλιος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1860 . 151 σ. , Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος: by Washington, George Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1856 . xvi+ιγ΄+258+(1) σ.: , Γκίνης-Μέξας 7145. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις: by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1879 . ιδ'+(2)+371 σ.: , Υπάρχει η 4η έκδ. (1936) τόμ. ΙΙ, ΧΙ-282-31. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1879 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ιστορία Αλεξάνδρου του Μεγάλου / by Droysen, Johann Gustav Publication: Εν Αθήναις, : Εκ του Τυπογραφείου Διονυσίου Σ. Κοπίδα και Γεωργίου Γαβριήλ., 1859 . 3φ. χ.α.+453+3 σ. , Υπάρχει και η 2η εκδ. (1880) στο ΧΙ-259-61.και σε Η.Μ. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1973 . 2 τ. , Τόμος Α΄, σ. μη΄+256. Τόμος Β΄, σ. 264 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις. by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Στοχαστής, 1936 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι Τόμος Α, σ. κ΄+292 Τόμος Β, σ. 397 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις / by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1879 . 2 τ.σε 1 : 24x16 εκ. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθίδρυσις Πατριαρχείου εν Ρωσσία / by Ζαμπέλιος, Σπυρίδων Publication: Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας Λ. Δ. Βιλαρά, 1859 . 72 σ. ; 21x14 εκ. Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Τροιζήνι εθνική των Ελλήνων συνέλευσις / by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1925 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1925), σ.163-168 Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την δευτέραν έκδοσιν των ιστορικών αναμνήσεων / by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Παρνασσός 1877 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 1, τχ.7 (1877) σ. 514-522 Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha