Λεξικόν των φράσεων εις την ιστορίαν του Θουκυδίδου. Φιλοπονηθέν, και τύποις εκδοθέν παρά....Τόμος Ι-... / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1806 . 284 σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 427. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των ενδόξων ανδρών των εν τη ιστορία του Θουκυδίδου: Τόμος έννατος / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Γεώργιος Βενδότης, 1806 . 243 σ.: , Οι πρώτοι 8 τόμοι έχουν τον τίτλο: "Θουκυδίδου Ολόρου Περί του Πελοποννησιακού Πολέμου/ μεταφρασθέντα σχολιασθέντα τε και εκδοθέντα τύποις Παρά Νεοφύτου Δούκα εις Τόμους Δέκα". ....Εν Βιέννη, Παρά Γεωργίου Βενδώτη, 1805-6. Ο 9ος τόμος περιέχει σφραγίδα του Ελληνικού Γυμνασίου. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 426. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των ενδόξων ανδρών των εν τη ιστορία, του Ευτροπίου: Τόμος δεύτερος / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1807 . 377 σ.: , Άλλος Τίτλος: "Ευτροπίου Επιτομή της Ρωμαϊκής Ιστορίας εις βιβλία δέκα / Μεταφρασθείσα εκ της Λατινίδος εις την Ελληνίδα παρά Παιανίου, Καντεύθεν αύθις εις την νυν συνήθως ομιλουμένην Παρά Νεοφύτου Δούκα παρ' ου και εξεδόθη εις τόμους Δύο". ....Εν Βιέννη, Παρά Ιωάννα Σχραιμβλ, 1806. Περιέχει σφραγίδα της Εφορίας των εν Θεσσαλονίκη Εμπορικών Καταστημάτων. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 477. Date:1807 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατ' επιτομήν Γραμματική Τερψιθέα/ by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Εν Ουινδοβόνα [Wien]: Εν τη τυπογραφία Γ. Βεντώτη, 1804 . (2)+xxix+(3)+243+(1) σ. ; , 1ο αντίτυπο: Λείπουν οι σελ. iii-xvi. Το αντίτυπο: Βιέννη, 1808, σ. (6 χειργφ.).+οβ'+185+(3)+(38 χειργφ). Λείπουν οι σελ. α-β'. και η σελ. τίτλου. Γκίνης-Μέξας, Τόμ. Ι, 263, 508. Ηλιού Ι 1804.31, 1808.14 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη 18x12 εκ. Date:1804 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστολαί προς τινας εν διαφόροις περιστάσεσι. Τόμ.Α-Β. by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1835 . 2 τ. , Οι τομοι Α-Β είναι μαζί δεμένοι. Τόμ.Α: σ. 4 χ.α.+2 λ+2 χ.α.+256. Τόμ. Β: σ. 351. Σφραγίδα ανάγλυφη ««Βιβλιοθήκη της εν Αλεξανδρεία Ελληναιγυπτιακής Κοινότητος». τον τομ. Β υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". βιβλιογραφία : Γκίνης-Μέξας Α/2488. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Επιστολαί προς τινας εν διαφόροις περιστάσεσιν εις τόμους δύο: by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, 1843 . 296 σ. ; , Λείπουν οι σ. 1-2. Βιβλιογραφία : Γκίνης-Μέξας Β/3982, ο οποίος χρονολογεί το βιβλίο το 1844. 21x14 εκ. Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευριπίδης. Παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα εις τόμους έξ. Τόμοι Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ. by Ευριπίδης Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1834 . 5 τ. , Τόμ. Α΄: Εκάβη, Μήδεια, Ορέστης, σ. 8 χ.α.+367+1χ.α. Τόμ. Β΄: Φοίνισσαι, Ιππόλυτος Στεφανηφόρος,Άλκηστις, σ. 381+1 χ.α.+1φ.λ. Τόμ. Γ΄: Ανδρομάχη, Ικέτιδες, Ιφιγένεια εν Αυλίδι, σ. 355+1λ. Τόμ. Ε΄: Τρωάδες, Βάκχαι, Ίων, σ. 368. Τόμ. ΣΤ΄: Ηλέκτρα, Ηρακλής Μαινόμενος, Ηρακλείδαι, Κύκλωψ, σ. 396+1λ.+1χ.α. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 2381. Προέλευση: ΒΕΓΘ | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1834 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Θεόκριτος. Παραφρασθείς, σχολιασθείς τε και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα. Εις τόμους δύο/ by Θεόκριτος Publication: Εν Αιγίνη: Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1839 . 2 τ. , Τόμ.Α΄: σ.4χ.α.+ιε΄+1 λ.+290+2 λ. Τόμ.Β΄: σ.2 λ.+307+1 λ. Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α. 3148. | Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη/ Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοφύτου Δούκα Απάντησις Β΄ προς Αλέξανδρον Βασιλείου / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Εν Βιέννη της Αούστριας: Γεώργιος Βενδότης, 1809 . 56 σ. ; , Βιβλιογραφία: ΦΗΛ 1809.36. Προέρχεται από τη ΒΕΓΘ. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα 19x11 εκ. Date:1809 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σοφοκλής παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα εις τόμους δύο. by Σοφοκλής Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1834 . Τόμ.2 σ. , Τόμ. Α΄: σ. θ΄-ιθ΄+1 -317. Ακέφαλο. Λείπουν οι σ. α΄-η΄ της αρχής. Τόμ. Β΄: σ.4 .α.+1 -418. Προέρχεται από τη ΒΕΓΘ. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 2423. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1834 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Όμηρος: Εις τόμους εξ / by Όμηρος Publication: Εν Αιγίνη: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1835 . 6 τ.; , Τόμ. 1, σ. 6 χ.α.+ι΄+354. Τετραπλό. Προερχόμενα από τις δωρεές Χ.Νάλτσα- ΒΕΓΘ- Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 2, σ. 440. Τετραπλό. Προερχόμενα από τις δωρεές Χ.Νάλτσα- ΒΕΓΘ, Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 3, σ. 372. Διπλός προερχόμενος από τη δωρεά Χ.Νάλτσα-ΒΕΓΘ. Τόμ. 4, σ. 358. Τόμ. 5, σ. 352. Τριπλός. Προερχόμενος από τις δωρεές Χ. Νάλτσα-ΒΕΓΘ, Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 6, σ. 332. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 2538. 21x14 εκ. Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (15), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισχύλος / by Αισχύλος Publication: Εν Αιγίνη : Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1839 . 2 τ. , Οι τόμ.Α -Β΄ μαζί δεμένοι. Date:1839 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σοφιστής : ήτοι διάλογοι ηθικοί, και λόγοι συμβουλευτικοί, δικανικοί και πανηγυρικοί. Κατά τινάς περιστάσεις / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Εν Αιγίνη : Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1835 . (6)+στ΄+336 σ. ; 19x12 εκ. Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανηγυριστής : ήτοι λόγοι παντοίας ύλης / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Εν Αιγίνη : Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1835 . τ. ; , Στη βιβλιοθήκη υπάρχει ο 2ος τόμος 20x13 εκ. Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι τῶν Ἀττικῶν Ρητόρων ἐν οἷς προσετέθησαν καὶ ἡ Ἑρμηνεία τοῦ Οὐλπιανοῦ εἰς Δημοσθένην, καὶ Ἀρποκρατίωνος τὸ Λεξικόν. Ἐπεξεργασθέντες δὲ καὶ ἐκδοθέντες ὑπὸ Νεοφύτου Δούκα εἰς τόμους δέκα /   Publication: Εν Βιέννη της Αουστίας: Εκ της Τυπογραφίας Ιωάν. Βαρθ. Σβεκίου Πρώην Βενδώτου, 1812 . 10 τ; 20x12 εκ. Date:1812 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (16), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρριανού τα Σωζόμενα : ήτοι περί Αναβάσεως Αλεξάνδρου βιβλία επτά• η Ινδική• οι Περίπλοι τούτε Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς• ο Κυνηγετικός• τα Τακτικά, εν οις προσετέθησαν και τα του Αιλιανού• Έκταξις κατά Αλανών• το Εγχειρίδιον του Επικτήτου• Ομιλίαι ή Διατριβαί Επικτήτου βιβλία τέσσαρα, και άλλα τινά αποσωθέντα αποσπασμάτια / by Αρριανός Publication: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Εκ της Τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου, 1809 . 7 τ; 21x14 εκ. Date:1809 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Θουκυδίδου Ολόρου Περί του Πελοποννησιακού Πολέμου Βιβλία Οκτώ / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Εν Βιέννη : Παρά Ιοάννα[sic] Σχραιμβλ., 1805 . 10 τ.: , Οι πρώτοι έξι τόμοι εκδόθηκαν το 1805 ενώ οι υπόλοιποι το 1806. Οι τόμοι 5,6,7 & 9 εκδόθηκαν "Εν Βιέννη Παρά Γεωργίω Βενδώτη" 21x13 εκ. Date:1805 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha