Η Ελλάς και αι δυνάμεις κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον / by Δοντά, Δόμνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1973 . xi+167 σ. ; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Greece and Turkey: by Δοντά, Δόμνα Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1987 . 254 σ.; , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The last phase of the War of Independence in Western Greece: by Δοντά, Δόμνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1966 . xi+187 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece and the Great Powers: by Δοντά, Δόμνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1966 . viii+224 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών ως πηγή της νεοελληνικής ιστορίας / by Δοντά, Δόμνα Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 1983 . 16 σ. , Τόμος: "Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος", 26 (1983) 539-552. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Troubled friendship. Creco-Serbian relations, 1914-1918 / by Δοντά, Δόμνα Publication: Oxford: Clio Books, . 32 σ. , Δημοσιευμένο στο: "The creation of Yugoslavia 1914-1918", σ. 95-124. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lord Byron and the awakening of Greece by Δοντά, Δόμνα Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1974 . 12 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τ' απομνημονεύματα του Στρατηγού Ιγνάτιεφ και η Κρητική Επανάσταση του 1866-1869 / by Δοντά, Δόμνα Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος» εν Χανίοις, 1969 . 9 σ. , Τόμος: "Β' Διεθνές Κρητολογικόν Συνέδριον (1969)", σ. 169-177. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Allied Powers and the Eastern Question 1921-1923 / by Δοντά, Δόμνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1976 . 28 σ. , Τόμος: "Balkan Studies", 17 β (1976), σ. 331-357. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Greek Foreign Ministry / by Δοντά, Δόμνα Publication: London: Times Books, 1982 . 15 σ. , Ανάτυπο από "The Times survey of Foreign Ministries of the world", 259-273 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρέμβαση στο Convegno Internazionale su «La formazione della diplomazi (1861-1915)», Leccve, 9-11 Febbraio 1987 by Δοντά, Δόμνα Publication: Milano: Angeli, Franco, 1989 . 12 σ. , Τόμος La Formazione della Diplomazi (1861-1915), σ. 135-144 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
New trends in the Greek historiography on the Second World War by Δοντά, Δόμνα Publication: Stuttgart: Bernard und Graefe Verlag Koblenz, 1991 . 8 σ. , Τόμος Neue forschungen zum zweiten weltkrieg, σ. 163-170 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανατροπή ισορροπιών στα στενά: Η μυστική συμφωνία της Κωνσταντινουπόλεως του 1915 / by Δοντά, Δόμνα Publication: Αθήνα : χ.ε., 1990 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.8 (1990-91) σ. 123-141 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les îles Ioniennes: la Convention de 1800 et le traité de 1815 / by Δοντά, Δόμνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 31 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 40/2 (1999) 249-279. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
IN MEMORIAM. Professor Douglas Dakin, M.A., Ph.D / by Δοντά, Δόμνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 36/1 (1995) 171-172 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le Dodécanèse à la Conférence de Lausanne (1922-1923) / by Δοντά, Δόμνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1994 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 35/1 (1994) 71-80 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La communauté européenne et la diplomatie vénizélienne / by Δοντά, Δόμνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 32/2 (1991) 271-292 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek historians on John Capodistrias. A selective bibliography / by Δοντά, Δόμνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1990 . 20 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 31/1 (1990) 87-106 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha