Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους. by Διαμάντης, Κωνσταντίνος Αθ. Publication: Αθήνα: Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1972 . 7 τ. , Τόμος Α':1. Κατάλογοι και ευρετήρια των συλλογών 2. Τα ιστορικά έγγραφα του Αγώνος του 1821. Τόμος Β' (1973):1. Κατάλογοι και ευρετήρια των συλλογών 2. Τα ιστορικά έγγραφα του Αγώνος του 1821. Τόμος Γ' (1974): 1. Σχεδίασμα απομνημονευμάτων Νικολάου Σπηλιαδου 2. Κατάλογοι και υρετήρια 3. Τα ιστορικά έγγραφα του Αγώνος του 1821. Τόμος Δα' (1975):1. Αρχειακά 2. Κατάλογοι και ευρετήρια των συλλογών. Τόμος Δβ' (1975): 1. Κατάλογοι και ευρετήρια των συλλογών 2. Σχεδίασμα απομνημονευμάτων Νικολάου Σπηλιάδου 3. Τα ιστορικά έγγραφα ου Αγώνος του 1821 Τόμος Εα' (1976): 1. Αρχειακά 2. Κατάλογοι και υρετήρια των συλλογών. Τόμος Εβ' (1976): 1. Κατάλογοι και ευρετήρια των συλλογών 2. Σχεδίασμα απομνημονευμάτων ικολάου Σπηλιάδου 3. Τα ιστορικά έγγραφα του Αγώνος του 1821 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Αθηναϊκό Αρχείον. Τόμος τιμητικός επί τη 150ετηρίδι της Επαναστάσεως του 1821. by Διαμάντης, Κωνσταντίνος Αθ. Publication: Αθήνα: Δήμος Αθηναίων, 1971 . 479 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άπαντα: by Διαμάντης, Κωνσταντίνος Αθ. Publication: Αθήνα: Φωτοσύνθεση, 1990 . 19 τ.: , Τόμος 1: Η ροδαυγή των Τζουμέρκων. Τόμος 2: Θέματα παραδοσιακά. Τόμος 3: Εικόνες και αναμνήσεις από τα χωριά των Τζουμέρκων Α'. Τόμος 4: Εικόνες και αναμνήσεις από τα χωριά των Τζουμέρκων Β'. Τόμος 5: Μεταφράσεις ποιημάτων. Τόμος 6: Μεταφράσεις "Τα ανατολικά" του Ουγκώ. Τόμος 7: Από όσα πρόσεξα στη φύση-στη ζωή... Τόμος 8: Συγκέντρωση Α'. Τόμος 9: Συγκέντρωση Β'. Τόμος 10-11: Άπαντα. Τόμος 12-13: Η Φιλική Εταιρεία και ο Αλ.Μαυροκορδάτος. Τόμος 14-15: Αρχείον Διδάσκαλου του Γένους Α.Π.Ψαλίδα.....VII. Στατιστική των Μονών του Αγίου Όρους. Τόμος 16-18: Φιλοσοφικά θέματα..... Τόμος 19-21: [για τον Αίσωπο]. Τόμος 19-21[sic]: Λα Φονταιν μύθοι Τόμος 19-21[sic]: Μύθοι Αισώπου... Τόμος 22: Συγκέντρωση Ζ΄...... Τόμος 23 : Συγκέντρωση Η΄...... Τόμος 24 : Συγκέντρωση Θ΄.... Τόμος 25 : Συγκέντρωση Ι΄.... Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (19),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα: by Σπηλιάδης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Τσιρώνης, Φώτης, 1970 . 311 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αρχείον του μακεδονομάχου Τσόντου Βάρδα / by Διαμάντης, Κωνσταντίνος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 21 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 449-469 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Θρακικά έγγραφα και χειρόγραφα υπάρχοντα εις τα Γενικά Αρχεία του Κράτους by Διαμάντης, Κωνσταντίνος Αθ. Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1967 . 40 σ. , Τόμος 32(1967), σ. 32-122 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Θράκες εις την υπηρεσίαν της πατρίδος by Διαμάντης, Κωνσταντίνος Αθ. Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1960 . 24 σ. , Τόμος 25 (1960) 69-90 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θράκες αγωνισταί κατά την Επανάστασιν του 1821. Β΄. by Διαμάντης, Κωνσταντίνος Αθ. Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1963 . 176 σ. , Τόμος 29 (1963) | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θράκες αγωνισταί κατά την Επανάστασιν του 1821. Γ΄. by Διαμάντης, Κωνσταντίνος Αθ. Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1964 . 52 σ. , Τόμος 30 (1964) Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι στίχοι του Ανδρ. Κάλβου "ψυχαί, αιπού εδοξάσατε" / by Διαμάντης, Κωνσταντίνος Αθ. Publication: Αθήνα : Επιστημονική Εταιρεία, 1984 . 3 σ. ; , Ανάτυπο από τον "Αθηνά", τ.ΟΘ' (1984) 18x14 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha