Κοινωνικός σχηματισμός και πολεολογικός χώρος: by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1980 . 674 σ.+14 αναδ. πίν.; , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πόλεως λόγος: by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 . 387 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The harbour of Thessaloniki: by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 . 21 σ.: , Τόμος "Αρμός: τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο", τόμ.Ι, σ. 541-561 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη: Διαχρονικός κόμβος της Βαλκανικής=Thessaloniki: by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998 . 10 σ.; , Τόμος "Ιστορική γεωγραφία. Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής...", σ.249-258 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Postwar developments in the urban system of the Prefecture of Kilkis, Northern Greece. by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002 . 16 σ.; , Τόμος "Επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων και κατεστραμένων περιοχών της Ευρώπης", σ.107-124 | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παραγωγή του αστικού χώρου και ο αρχιτεκτονικός κλασικισμός στους οικισμούς της Θράκης κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983 . 9 σ.: , Τόμος "Νεοκλασική πόλη και αρχιτεκτονική. Πρακτικά", σ. 177-185 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Έδεσσα, η περιοχή της και το πολιτιστικό δίκτυο πόλεων / by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 2006 . 12 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Β΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο. Η Έδεσσα και η περιοχή της: ιστορία και πολιτισμός. 19-21 Σεπτεμβρίου 1997", σ. 329-340 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εκσυγχρονισμός της Θεσσαλονίκης κατά το 2ο μισό του 19ου αι. / by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 14 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στον τόμο: "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ.143-156 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χωρικο-οικονομικοί παράγοντες του πολεοδομικού προγραμματισμού: by Ασήμιος, Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 . 15 σ. , Τόμος "Πόλεως λόγος : τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.σ. Λαγόπουλο", σσ. 177-192 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεθοδολογία διερεύνησης ιστορικής γεωγραφίας: by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 . 18 σ. , Τόμος "Πόλεως λόγος : τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.σ. Λαγόπουλο", σσ. 223-240 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διερεύνηση του οικιστικού δικτύου της Θράκης κατά το β' μισό του 19ου αιώνα / by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Πολυτεχνική Σχολή, 1999 . 26 σ.; , Άρθρο δημοσιευμένο στην "Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής", ΙΣΤ' (1997-1998) 37-62. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη στη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή: by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Κομοτηνή: Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, 1999 . 10+26 σ.: , Τόμος: Οι πνευματικές σχέσεις του ελληνισμού με τους βαλκανικούς λαούς, σ.153-178 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιτεκτονική προεξοχή-σαχνισί. Μια άλλη χωρική αντίθεση της παράδοσης-αλλαγής. Γεωγραφική διάχυση στο Βορειοελλαδικό χώρο. by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Βέροια: Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Βεροίας, 2010 . 20 σ.: , Τόμος Διεθνές συνέδριο παραδοσιακής Βαλκανικής Αρχιτεκτονικής, σ.89-104 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική γεωγραφία της ελληνικής διασποράς στη βόρεια βαλκανική και τις παραδουνάβιες χώρες (17ος-19ος αιώνας): by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Κομοτηνή: Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, 2012 . 24 σ.; , Τόμος Συνέδριο. Οι πνευματ. σχέσεις του ελληνισμού με τους Βαλκαν. λαούς, σσ. 183-197 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχεδιασμός πλέγματος ορεινών διαδρομών στη νότια Πίνδο: by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011 . 34 σ.: , Τόμος Συνέδριο. Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση σσ. 247-271 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Transport geography and local development in 19th century Thrace / by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 26 σ.; , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: Balkan Studies, 40 (1999) 281-307. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική γεωγραφία της Θράκης κατά το οδοιπορικό του Ζώτου Μολοσσού by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όροους, 10η, 2006 . 13 σ.; , Τόμος Δώρον : τιμητικός τόμος στον καθηγητή Νίκο Νικονάνο σσ. 545-557 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική γεωγραφία. Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής από την αρχαιότητα στην Ενιαία Ευρώπη=Roads and crossroads of the Balkans from antiquity to the European Union. [Θεσσαλονίκη 25-27 Σεπτεμβρίου 1995]. by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998 . 281 σ.; Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επανασχεδιασμός υποβαθμισμένων και κατεστραμένων περιοχών της Ευρώπης=Reconstruction of declining and destroyed areas of Europe. by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002 . 375 σ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γιάννενα : από την "πόλη-παζάρι" στην "πόλη-πρακτορείο" : ιστορική χωρολογική-πολεολογική-κτιριολογική μελέτη / by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1993 . 241 σ. : 28x21 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha