Τα λεχθέντα εν τη Βουλή επί του εθνικού ζητήματος: by Δημητρακόπουλος, Νίκ. Π. Publication: Αθήνα: Τρεμπέλας, Δημήτρης Χ., 1919 . 104 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομικαί ενασχολήσεις by Δημητρακόπουλος, Νίκ. Π. Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δ. και Π., 1923 . 3 τ. , Τόμος 1-3 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha