Κοινωνιολογία και κοινωνιοτεχνική της διαδόσεως των γνώσεως διά την ανάπτυξιν by Δημητράς, Ηλίας Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1971 . 135 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξελίξεις και προοπτικαί του πληθυσμού της Ελλάδος, 1920-1985 by Δημητράς, Ηλίας Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1973 . τ.; Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Enquetes sociologiques sur les emigrants Grecs by Δημητράς, Ηλίας Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1971 . 3 τ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha