Η πορεία προς σύνταξιν ελληνικού αστικού κώδικος: by Δημακοπούλου, Χαρίκλεια Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2008 . 577 σ. , Τόμος Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου. Παράρτημα 9 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ιστορικοί τόποι των εθνικών συνελεύσεων / by Δημακοπούλου, Χαρίκλεια Publication: Αθήνα : χ.ε., 1980 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.23(1980) σ. 89-110 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κώδιξ των όρκων της ελληνικής πολιτείας / by Δημακοπούλου, Χαρίκλεια Publication: Αθήνα : χ.ε., 1981 . 35 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.24(1981) σ.537-572 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεώτεραι μεταφράσεις του προσωρινού πολιτεύματος της Ελλάδος (Επίδαυρος, Ιανουάριος 1822) / by Δημακοπούλου, Χαρίκλεια Publication: Αθήνα : χ.ε., 1988 . 41 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.31(1988) σ.19-60 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha