Ο άρτος κατά την γέννησιν και την τελευτήν: by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1978 . 254 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λαικαί παραδόσεις περί Οσίου Νικάνορος εκ δυτικής Μακεδονίας by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 16 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 57-73 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις την περιοχήν βορείως της Κοζάνης (Δυτ. Μακεδονίας) (7 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 1967) by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 1969 . 13 σ. , Τόμος Κ'-ΚΑ' (1967-68) 347-359 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις το χωρίον Σισάνιον του νομού Κοζάνης (15 Ιουλίου-3 Αυγούστου 1968) by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 1969 . 12 σ. , Τόμος Κ'-ΚΑ' (1967-68) 380-391 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις λαογραφικής αποστολής εις την περιοχήν του νομού Φλωρίνης (13 Αυγούστου-14 Σεπτεμβρίου 1964) by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, 1966 . 11 σ.: , Τόμος 17 (1964) 230-240 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις λαογραφικής ερεύνης εις περιοχάς του νομού Κοζάνης Δυτ. Μακεδονίας (9 Αυγ.-9 Σεπτεμβρίου 1965) by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 1967 . 15 σ.: , Τόμος ΙΗ'-ΙΘ' (1965-66) 247-261 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Γαμήλιοι άρτοι by Δευτεραίος, Αγγ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας=Annuaire du Centre de Recherches du Foiklore Hellénique, 1969 . 20 σ. , Τόμος Κ'-ΚΑ' |(1967-68) 151-170 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha