Οι Άγιοι της πρώτης βυζαντινής περιόδου της Κρήτης και η σχετική προς αυτούς φιλολογία. Διατριβή επί διδακτορία. by Δετοράκης, Θεοχάρης Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1970 . 261 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη και οι γείτονές της στις βυζαντινές πηγές. Γενική θεώρηση. by Δετοράκης, Θεοχάρης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013 . 18 σ. , Τόμος Δ΄ συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, σ.41-58 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παύλος ο ομολογητής αγιογραφούμενος και υμνολογούμενος / by Δετοράκης, Θεοχάρης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009 . 12 σ. , Τόμος: "Πρακτικά ΙΣΤ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, "Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης (Α)", σ. 87-98. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha