Κατάλογος εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 1948 . 2 τ.: , Τόμος πρώτος. Έντυπα εκδόσεων 1494-1832 πλήν των ξενόγλωσσων, σ. 512+lxxΙΧ Τόμος Δεύτερος: Έντυπα εκδόσεων 1833-1912 πλην των ξενόγλωσσων. Εν Θεσσαλονίκη, 1964, σ. 512+lxxix Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αναμνηστική εικονογραφημένη έκδοσις Παύλου Χαρίση: by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Κοζάνη: Βόρειος Ελλάς, 1935 . θ΄+144+(34) σ.: Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Διαθήκαι ευεργετών της πόλεως Κοζάνης μετά βιογραφικών σημειώσεων σχολίων και εικόνων εκτός κειμένου by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1970 . η+56 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επισκοπικά Κοζάνης. by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Κοζάνη: Αλτιντζή Αφοί, 1972 . (6)+42+η΄ σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο Πατριαρχικά Σιγίλλια Διονυσίου του Δ΄ και Γρηγορίου του Ε΄ / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 15 σ. , Τόμος 1 (1940) 108-122 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπληρωματικά περί της εκ Κοζάνης οικογενείας των εν Αυστρία διαμενόντων Καραγιάννη-von Karajan / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . 2 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 1 (1940) 525-526 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαθήκη του Οσίου Νικάνορος του Θεσσαλονικέως / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 10 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 416-425 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αμφιλόχιος Παρασκευάς : συμβολή στην ιστορία της παιδείας της Κοζάνης κατά τον 18ο αιώνα / by Μέγας, Αναστάσιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 23 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 415-437 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιδρυτικά έγγραφα περί της Ελληνικής Σχολής του Βελβεντού / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 . 9 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 6 (1964-65) 266-274 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εγκύκλιος Ευγενίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1821 / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 5 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 12 (1972) 496-500 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή παλαιοχριστιανικών και μεταγενέστερων μνημείων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης: by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιατρική, 1955 . viii+32+20 πίν.+(1) σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος σκευοφυλακείου Εκκλησίας Αγίας Κυριακής Σερβίων και επιγραφαί Ι. Μονής Ζιδανίου (Στανού) μετά δύο εικόνων. by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1957 . 12 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρωτότυπον της διαθήκης του Οσίου Νικάνορος του Θεσσαλονικέως και τέσσερα άλλα ανέκδοτα έγγραφα / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 23 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 9 (1969) 243-265 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ιδιόγραφος διαθήκη του Νικόλαου Κ.Κασομούλη (1795-1871) by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1959 . 26 σ. , Τόμος 14 (1960) 313-341 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιδιόγραφος διαθήκη του Νικόλαου Κ.Κασομούλη (1795-1871) by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1961 . 31 σ. , Τόμος 14 (1960) 313-341 | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Κοζάνης: [Μελέτιος (το γένος Κατακάλου) Επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης (1734-1752) Καστρίκιος, οφικιούχος της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης] / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Κοζάνη: Οικοδομή: Εκκλησιαστική Επετηρίς, 1958 . 19 σ.+θ΄ πίν. , Τόμος: "Οικοδομή", Α΄ (1958) 317-334. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Κοζάνης. Ε΄- Τα χαλκά αντικείμενα της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Κοζάνης. ΣΤ΄-Τα οικονομικά της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Κοζάνης των ετών 1782-1802 / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Κοζάνη: Οικοδομή: Εκκλησιαστική Επετηρίς, 1964 . 95+(4) σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Οικοδομή: Εκκλησιαστική Επετηρίς", Γ΄-Δ΄ (1964) 327-415. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Κοζάνης. Γ΄-Αργυρά ιερά σκεύη της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Δ΄-Τα οικονομικά της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Κοζάνης των ετών 1746-1782 / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Κοζάνη: Οικοδομή: Εκκλησιαστική Επετηρίς, 1960 . λγ΄+72 σ. , Τόμος Β΄(1960) 201-272 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Στέφανος Νούκας (1836-1931): by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1969 . 16 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιά οικογενειακά τιμαλφή Κοζάνης / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1959 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Ημερολόγιο Δυτικής Μακεδονίας", τ. Α'(1960) 21x14 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha