Μελέται επί του γενικού προυπολογισμού του κράτους by Δειμεζής, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1899 . 109 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί οργανισμού ταμείου των δημόσιων χρεών και παρακαταθηκών by Δειμεζής, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Ένωσις, η, 1881 . 64 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή απάντων των περί συντάξεων των πολιτικών υπαλλήλων εκδοθέντων νόμοων, διαταγμάτων, οδηγιών κ.λ.π. by Δειμεζής, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Πάσσαρης, Ν. Γ., 1866 . ε'+130 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha